Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová Ves

V rámci projektu v nemocnici vznikne 121 nových a 34 zrekonštruovaných lôžok, čo výrazne skvalitní poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Klinický program novej dostavby nemocnice bude obsahovať tri podlažia a dostavané nulté  podlažie. V dostavbe bude umiestnené gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, novorodenecká jednotka intenzívnej starostlivosti, oddelenie anestézie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, operačné sály a centrálna sterilizácia. Do budúcna nemocnica plánuje rozšíriť operatívu a pokrytie väčšej spádovej oblasti pre chirurgické a interné oddelenie. Chirurgické oddelenie by sa tak rozšírilo o 30 rekonštruovaných lôžok, čo by umožnilo rozdelenie chirurgického oddelenia na septickú a aseptickú časť. V súvislosti s vybudovaním nových operačných sál plánuje nemocnica rozšíriť operatívu v ortopedickej oblasti. Na projekt je vyčlenených 39,5 millióna eur bez DPH.

Vykonávateľom investície je Ministerstvo zdravotníctva SR.
Investícia je súčasťou komponentu plánu obnovy s názvom Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť
Predpokladaný termín splnenia vychádza zo zmluvného harmonogramu platného k decembru 2023
Aktualizácia stavu semafora investičných projektov: 28.6.2024

Legenda stavu implementácie:
priame ohrozenie splnenia celkového projektu
oneskorenie
splnené
bez omeškania
míľnik/cieľ
Predpokladaný
termín splnenia
Skutočný
termín splnenia
Vyhlásenie verejného obstarávania na dodávateľa stavby
Predpokladaný termín splnenia:8/2023
Skutočný termín splnenia:11/2023
Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk v rámci verejného obstarávania na dodávateľa stavby
Predpokladaný termín splnenia:3/2024
Skutočný termín splnenia:
Podpis zmluvy o dielo s dodávateľom stavby
Predpokladaný termín splnenia:3/2024
Skutočný termín splnenia:6/2024
Zahájenie výstavby/rekonštrukcie nemocnice
Predpokladaný termín splnenia:4/2024
Skutočný termín splnenia:
Kompletáž technologických celkov
Predpokladaný termín splnenia:3/2026
Skutočný termín splnenia:
Odovzdanie diela v súlade s protokolmi o prevzatí stavby
Predpokladaný termín splnenia:6/2026
Skutočný termín splnenia:
Prevzatie diela - dokončenie
Predpokladaný termín splnenia:12/2028
Skutočný termín splnenia:
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené