Národná univerzitná nemocnica Rázsochy

Zahrnutie Rázsoch do plánu obnovy bolo určené uznesením vlády č. 441/2022 z 1. júla 2022, na základe ktorého bol stanovený aj rozpočet v hodnote 281 miliónov eur. V samotnom pláne obnovy sa konkrétne nemocnice nespomínajú, dokument hovorí o výstavbe a rekonštrukcii nemocníc a sprístupnení lôžok v týchto nemocniciach. Cieľom tejto investície je modernizovať súčasnú infraštruktúru a vybudovať novú, ktorá bude kompatibilná s požiadavkami moderných zdravotníckych systémov a prispeje k sieti nemocníc.

Plán obnovy ráta s jedným míľnikom a jedným cieľom pokiaľ ide o výstavbu a rekonštrukciu nemocníc. Ide o udelenie zákazky na projekty v podobe podpisu zmluvy so zhotoviteľom stavby, ktoré je súčasťou 6. žiadosti o platbu v hodnote takmer 793 mil. eur a sprístupnenie lôžok je súčasťou predposlednej, teda 9. žiadosti o platbu v hodnote 204 mil. eur. Realizácia plánu obnovy sa končí v roku 2026.

Vykonávateľom investície je Ministerstvo zdravotníctva SR.
Predpokladaný termín splnenia vychádza z harmonogramu platnému k januáru 2023.

Aktualizácia stavu semafora investičných projektov: 31.5.2023

Legenda stavu implementácie:
priame ohrozenie splnenia celkového projektu
oneskorenie
splnené
bez omeškania
míľnik/cieľ
Predpokladaný
termín splnenia
Skutočný
termín splnenia
Podpis zmluvy o dielo s víťazom verejného obstarávania na projektanta stavby
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:7/2022
Finálna verzia časti projektovej dokumentácie Programové požiadavky 2.0
Predpokladaný termín splnenia:10/2022
Skutočný termín splnenia:
Finálna verzia časti projektovej dokumentácie Programové požiadavky 3.0
Predpokladaný termín splnenia:12/2022
Skutočný termín splnenia:
Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti
Predpokladaný termín splnenia:2/2023
Skutočný termín splnenia:
Ukončenie procesu posúdenia vplyvu na životné prostredie EIA, vydanie rozhodnutia
Predpokladaný termín splnenia:9/2023
Skutočný termín splnenia:
Vypracovanie 4. časti projektovej dokumentácie
Predpokladaný termín splnenia:8/2023
Skutočný termín splnenia:
Dokumentácia pre realizáciu stavby
Predpokladaný termín splnenia:8/2023
Skutočný termín splnenia:
Majetkové vysporiadanie dotknutých pozemkov
Predpokladaný termín splnenia:6/2023
Skutočný termín splnenia:
Vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa
Predpokladaný termín splnenia:9/2023
Skutočný termín splnenia:
Právoplatné stavebné povolenie
Predpokladaný termín splnenia:9/2023
Skutočný termín splnenia:
Podpis zmluvy so zhotoviteľom stavby
Predpokladaný termín splnenia:3/2024
Skutočný termín splnenia:
Zazmluvnenie stavebného dozoru
Predpokladaný termín splnenia:5/2023
Skutočný termín splnenia:
Zahájenie výstavby Národnej univerzitnej nemocnice Rázsochy
Predpokladaný termín splnenia:4/2024
Skutočný termín splnenia:
Dokončenie stavby Národnej univerzitnej nemocnice Rázsochy do štádia hrubej stavby
Predpokladaný termín splnenia:12/2025
Skutočný termín splnenia:
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené