Prístavba lôžkovej časti k chirurgickému pavilónu Nemocnica AGEL Zvolen

V rámci projektu sa postaví úplne nový, moderný, 5-podlažný pavilón chirurgických disciplín, ktorý bude spĺňať najprísnejšie kritéria po stránke stavebnej, prevádzkovej aj logistickej. Pôjde o moderný pavilón z pohľadu pohybu a presunu pacientov, logistiky a manažmentu pacienta. V nadväznosti na existujúcu chirurgickú časť vznikne jeden funkčný, moderný, prepojený celok s interdisciplinárnou komplexnosťou porovnateľný s najmodernejšími zariadeniami v Európe. Projekt okrem vysokej kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre pacientov prinesie desiatky zrekonštruovaných a 60 úplne nových lôžok, nové operačné sály a modernú recepciu. Novinkou budú tzv. rodinné izby na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. Súčasťou vybavenia bude úplne nová zdravotnícka technika, zariadenie a vybavenie. Cieľom rozvojového plánu je rozšírenie spektra a rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a jej priblíženie obyvateľom spádovej oblasti. Na projekt je vyčlenených 25,8 milióna eur z plánu obnovy.

Vykonávateľom investície je Ministerstvo zdravotníctva SR.
Investícia je súčasťou komponentu plánu obnovy s názvom Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť
Predpokladaný termín splnenia vychádza zo zmluvného  harmonogramu platného k decembru 2023
Aktualizácia stavu semafora investičných projektov: 3.6.2024

Legenda stavu implementácie:
priame ohrozenie splnenia celkového projektu
oneskorenie
splnené
bez omeškania
míľnik/cieľ
Predpokladaný
termín splnenia
Skutočný
termín splnenia
Vyhlásenie verejného obstarávania na dodávateľa stavby
Predpokladaný termín splnenia:5/2023
Skutočný termín splnenia:6/2023
Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk v rámci verejného obstarávania na dodávateľa stavby
Predpokladaný termín splnenia:1/2024
Skutočný termín splnenia:12/2023
Podpis zmluvy o dielo s dodávateľom stavby
Predpokladaný termín splnenia:2/2024
Skutočný termín splnenia:12/2023
Vyhlásenie verejného obstarávania na dodávateľa zdravotníckej techniky
Predpokladaný termín splnenia:7/2023
Skutočný termín splnenia:12/2023
Ukončenie verejného obstarávania na dodávateľa zdravotníckej techniky
Predpokladaný termín splnenia:3/2024
Skutočný termín splnenia:3/2024
Podpis zmluvy o dielo s dodávateľom zdravotníckej techniky
Predpokladaný termín splnenia:5/2024
Skutočný termín splnenia:
Zahájenie výstavby/rekonštrukcie nemocnice
Predpokladaný termín splnenia:3/2024
Skutočný termín splnenia:2/2024
Inštalácia zdravotníckej techniky - zahájenie
Predpokladaný termín splnenia:12/2025
Skutočný termín splnenia:
Odovzdanie zdravotníckej techniky
Predpokladaný termín splnenia:3/2026
Skutočný termín splnenia:
Ukončenie výstavby/rekonštrukcie nemocnice
Predpokladaný termín splnenia:5/2026
Skutočný termín splnenia:
Sprístupnenie lôžok – kolaudácia stavby
Predpokladaný termín splnenia:6/2026
Skutočný termín splnenia:
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené