Vzdelávanie v REPower EU

Do vzdelávania pre budúcnosť patria zelené zručnosti. Slovensko ich potrebuje pre rozvoj kľúčových odvetví pre rast hospodárstva, ako napríklad elektromobilita a obnoviteľné zdroje energie. Je najvyšší čas, aby na zmenu prístupu ku klíme reagoval aj náš vzdelávací systém. Investície zo zelenej kapitoly REPowerEU prinesú inovácie v obsahu vzdelávania stredných odborných škôl. REPowerEU myslí aj na vzdelávacie programy pre pedagógov, ktoré pomôžu s ich odbornou prípravou. Školy vďaka investíciám získajú aj  vybavenie potrebné na praktické aj teoretické vzdelávanie.

Zoznam míľnikov a cieľov v tejto oblasti

Nové moduly odbornej prípravy vo vzdelávací ch programoch stredných odborných škôl a program odbornej prípravy pre učiteľov a dospelých

Opis

Aktualizované kurikulum, ako aj program učiteľstva sa vypracujú v súlade s klasifikáciou zelených zručností ESCO (Európska klasifikácia zručností, kompetencií, kvalifikácií a povolaní). Aktualizované kurikulum schvália stredné odborné školy, program učiteľstva schváli Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Vykonávateľ

MŠVVaŠ SR

Termín

Q4/2024

Vybavenie škôl v záujme odbornej prípravy v oblasti zelených zručností

Opis

Zabezpečenie vybavenia a úprava priestorov v 13 školách na účely teoretickej a praktickej výučby študentov stredných odborných škôl a pedagogických zamestnancov.

Vykonávateľ

MŠVVaŠ SR

Termín

Q3/2025

Odborná príprava pedagogických zamestnancov

Opis

Poskytnutie 180 kurzov odbornej prípravy pre učiteľov a inštruktorov stredných odborných škôl v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a elektromobility. 

Vykonávateľ

MŠVVaŠ SR

Termín

Q3/2025

Študenti tretieho ročníka na konci školského roka 2025/2026 a absolventi v oblasti obnoviteľných zdrojov energie alebo elektromobility

Opis

Aspoň 565 študentov tretieho ročníka na konci školského roka 2025/2026 a absolventov s osvedčením o ukončení nových modulov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a elektromobility.

Vykonávateľ

MŠVVaŠ SR

Termín

Q2/2026

Čo z toho bude mať Slovensko

13 škôl s novými odbormi Na vybraných stredných odborných školách sa zabezpečí úprava kurikula aj vybavenie pre špecializované programy zamerané na obnoviteľné zdroje energie alebo elektromobilitu.
180 kurzov odbornej prípravy Kurzy poskytnú odbornú prípravu pre pedagógov a praktických školiteľov stredných odborných škôl v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a elektromobility.
565 absolventov Študenti úspešne absolvujú nové moduly v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a elektromobility.
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené