Darček pod vianočný stromček pre krajinu. Slovensko si podáva ďalšiu žiadosť o platbu z Plánu obnovy a odolnosti za 924 miliónov eur

Slovensko si splnilo svoju domácu úlohu v rámci Plánu obnovy a odolnosti a po splnení ďalších 15 míľnikov si podáva v poradí štvrtú žiadosť o platbu v hodnote 924 miliónov eur. Podaním žiadosti sme si udržali svoje miesto medzi najrýchlejšími krajinami v plnení plánu obnovy v Európskej únii, štvrtú žiadosť si podávame ako druhá krajina v EÚ.

Ak bude žiadosť úspešne vyhodnotená, môže Slovensku pribudnúť na účte 798,5 miliónov eur po odpočítaní predfinancovania, ktoré sme obdržali už na začiatku realizácie plánu obnovy. Súčasne s podaním novej žiadosti plán obnovy čaká na vyplatenie tretej žiadosti o platbu v hodnote 815 miliónov eur, ku ktorej Európska komisia už vydala pozitívne hodnotenie. Za všetky štyri doterajšie žiadosti má Slovensko možnosť získať viac ako tri miliardy eur, čo je polovica celkovej alokácie plánu obnovy.

„Ešte predtým, než sa Slovensko poberie oslavovať nadchádzajúce sviatky máme pre krajinu dobrú správu. Za ďalšie splnené opatrenia v pláne obnovy žiadame o doteraz najvyššiu čiastku financií z Bruselu. Splnili sme tak našu domácu úlohu na rok 2023 a zaradili sme sa pritom medzi najrýchlejšie krajiny v Európskej únii. Som rád, že medzi 15 splnených opatrení patrí aj množstvo takých, ktoré sú zamerané na lepšie vzdelávanie, čo naša krajina určite potrebuje a tiež opatrenia v oblasti zelenej ekonomiky, lepšieho zdravotníctva aj efektívnej verejnej správy či digitalizácie. Výzvou pre nasledujúci rok bude okrem podania 5. žiadosti o platbu aj príprava výziev tak, aby pozitívny vplyv reforiem a investícií plánu obnovy cítili ľudia na celom Slovensku,“ uviedol vicepremiér Peter Kmec.

Štvrtá žiadosť o platbu sa skladá z 15 míľnikov. Týkajú sa kvalitnejšieho vzdelávania, v ktorom sa postupne zavádza do praxe kurikulárna reforma aj posilnenie kvality vzdelávania pre učiteľov. V oblasti zelenej ekonomiky boli súčasťou opatrenia na zlepšenie podmienok pre rýchlejšiu a efektívnejšiu osobnú dopravu. Úprava zákonov v oblasti zdravotníctva umožní zoptimalizovať sieť záchrannej zdravotnej služby a dostupnosť dlhodobej zdravotnej a paliatívnej starostlivosti. Znižuje sa regulačné zaťaženie pre podnikateľov digitalizáciou procesov verejného obstarávania. Verejnú správu pomôže zefektívniť prijatá koncepcia, vďaka ktorej budú krízové situácie riadené lepšie. V rámci reformy justície sa uviedla do praxe súdna mapa.

Vo svojom úvode sa plán obnovy sústredil predovšetkým na reformy, postupne sa presúva do svojej investičnej fázy. Financie získavané za žiadosti o platbu využíva plán obnovy na plnenie investičných projektov, ktoré podporia fungovanie zavedených reforiem.

Súčasťou posudzovania jednotlivých žiadostí o platby je aj kontrola toho, či žiadny z predtým splnených míľnikov nebol zvrátený. Európska komisia teraz postúpi žiadosť Hospodárskemu a finančnému výboru a pri hodnotení zohľadní aj jeho stanovisko. Ak bude posúdenie kladné, povolí sa vyplatenie finančného príspevku.

Úspešným plnením míľnikov a cieľov má Slovensko šancu podať si spolu 9 žiadostí o platbu z plánu obnovy. V nasledujúcom roku čaká Slovensko podanie piatej žiadosti o platbu vo výške 598 miliónov eur, pôjde o jedinú žiadosť naplánovanú na rok 2024. Celková alokácia plánu obnovy je po jeho aktualizácii 6,4 miliardy eur.
 

Pozrite si celé video podpredsedu vlády pre plán obnovy Petra Kmeca k podaniu 4. žiadosti o platbu: 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené