Júnové novinky plánu obnovy

Európska komisia potvrdila, že realizácia plánu obnovy ide správnym smerom
Vďaka splneniu 14 míľnikov sme na jar tohto roku mohli Európskej komisii podať prvú žiadosť o platbu z plánu obnovy vo výške 458 miliónov eur. Európska komisia dnes našu historicky prvú žiadosť o platbu pozitívne vyhodnotila, čo znamená, že reformy, ktoré sa v prvom balíku prijali, sú naozaj kvalitné a zásadné pre celú spoločnosť. Slovensko tak do konca júla obdrží financie za splnenie prvého setu míľnikov, ku ktorým sa oficiálne zaviazalo.
Slovensko čaká podanie zvyšných deviatich žiadostí o platbu, pričom najbližšia žiadosť nás čaká na jeseň tohto roka v celkovej hodnote 815 miliónov eur. Je v nej spolu 16 míľnikov, z ktorých je už dnes splnených deväť ako napríklad reforma riadenia a podpory výskumu, vývoja a inovácií či reforma verejného obstarávania. 
Pred nami je ešte množstvo práce, ale cieľ zostáva rovnaký: využiť túto jedinečnú príležitosť a spraviť zo Slovenska modernú a úspešnú krajinu.
Viac sa dočítate tu

Desatoro riešení pre správcov verejných budov
Na Slovensku na nachádza viac než 15 000 verejných budov, ktoré tvoria hlavne školy a administratívne budovy. V neobnovených, energeticky neefektívnych budovách tvorí spotreba energie na vykurovanie viac než 80%.
V rámci plánu obnovy je cieľom obnova aspoň 117 000 m2 historických a pamiatkovo chránených verejných budov. V tomto prípade však ide o dlhodobé riešenie, ktoré si vyžaduje viac času.
Aj preto sme v spolupráci s odborníkmi z platformy Budovy pre budúcnosť spracovali Desatoro riešení pre správcov verejných budov. Ide o zoznam rýchlych a investične nenáročných opatrení, ktoré je možné realizovať v krátkom čase, napriek tomu však majú potenciál znížiť spotrebu energie na vykurovaní v rozsahu až do dvadsať percent.
Viac o desatore sa dozviete tu

Schválenie novely zákona o odpadoch
V júni sa v parlamente schválil zákon o odpadoch, ktorý upravuje spôsob nakladania so stavebným odpadom tak, aby sa najmenej 70 % stavebného a demolačného odpadu, ktorý nie je nebezpečný, recykloval a opätovne využil. Vďaka tomu sa zvýši potenciál obehovej ekonomiky v sektore stavebníctva, čo povedie k vyššej miere recyklácie a predchádzaniu vzniku stavebného odpadu.
Schválením reformy sa tak splnil ďalší z míľnikov plánu obnovy.

Výzva na podporu účasti sociálne znevýhodnených žiakov na aktivitách ŠKD
Jedným z riešení, ako pomôcť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi, je zvýšiť objem hodín, ktorý trávia škole. To sa dá zrealizovať prostredníctvom aktivít v školských kluboch detí. Ide už o druhé kolo tejto výzvy.
Žiadať o príspevok môžu všetky školy bez ohľadu na zriaďovateľa, a teda základné školy, špeciálne školy či spojené školy. Na kompenzáciu poplatkov na ŠKD je vyčlenená suma viac ako 2,3 milióna eur, čo znamená preplatenie bežného poplatku na žiaka 15 eur na mesiac.
Prihlasovanie je otvorené do 31.7. 2022.
Viac informácií o výzve nájdete tu.

Podpora materských, základných a stredných škôl prostredníctvom zamestnania zdravotníckeho pracovníka
Školský zdravotnícky pracovník bude v školách poskytovať starostlivosť predovšetkým žiakom a žiačkam so zdravotným znevýhodnením, vždy len so súhlasom zákonných zástupcov, ale bude sa zameriavať aj na edukačný program v oblasti zdravia.
Začiatok pôsobenia školských zdravotných pracovníkov je sprevádzaný aj pilotnými projektami zameranými na prevenciu v oblasti zdravia. Celkovo je na tento účel alokovaných 3,4 miliónov eur. Možnosť pôsobenia školských zdravotných pracovníkov sa zaviedla novelou školského zákona na jeseň 2021. 
Prihlasovanie je otvorené do 10.7.2022.
Viac informácií o výzve nájdete tu
 

Výzva na obnovu historických a pamiatkovo chránených budov
Ministerstvo dopravy a výstavby vyhlásilo prvú výzvu na obnovu historických a pamiatkovo chránených budov z plánu obnovy. V rámci prvej výzvy je k dispozícii 120 miliónov eur, celkovo je na tento účel vyčlenených 240 miliónov eur. 
Cieľom obnovy verejných historických a pamiatkovo chránených budov je zlepšenie ich energetickej hospodárnosti znížením potreby primárnej energie, zníženie emisií CO₂ ako aj zlepšenie kvality ovzdušia. Podmienkou obnovy budov je, že musí priniesť minimálne 30% zníženie potreby primárnej energie, pričom sa musí zachovať ich historická a pamiatková hodnota. 
Prihlasovanie bude otvorené od 1.8.2022 do 1.12.2024.
Viac informácií o výzve nájdete tu.

Tip na rozhovor
Kedy by sme mali dostať prvých štyristo miliónov eur z plánu obnovy? A na čo všetko môžeme tieto peniaze použiť? Na tieto ale aj ďalšie otázky odpovedala Lívia Vašáková, generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na úrade vlády v rozhovore pre TA3. 
Rozhovor si môžete pozrieť tu.

Posilňujeme transparentnosť
Úrad vlády Slovenskej republiky a Úrad pre verejné obstarávanie uzavreli dohodu, na základe ktorej sa pri využívaní prostriedkov z plánu obnovy posilní transparentnosť a zefektívni kontrola dodržiavania pravidiel verejného obstarávania.
Práve transparentnosť je jednou z kľúčových hodnôt a prirodzenou súčasťou práce tímu plánu obnovy. Súčasťou plánu obnovy sú desiatky reforiem a investícií vo výške približne 6 miliárd eur, ktorých spoločným cieľom je zlepšiť fungovanie Slovenska. Vďaka posilneniu transparentnosti pri procese verejného obstarávania sa nám to podarí rýchlejšie.
Celé znenie dohody nájdete tu.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené