Ministerstvo dopravy a výstavby vyhlásilo výzvu na obnovu historických a pamiatkovo chránených budov

Ministerstvo dopravy a výstavby vyhlásilo prvú výzvu na obnovu historických a pamiatkovo chránených budov z plánu obnovy. V rámci prvej výzvy je k dispozícii 120 miliónov eur, celkovo je na tento účel vyčlenených 240 miliónov eur. 

Cieľom obnovy verejných historických a pamiatkovo chránených budov je zlepšenie ich energetickej hospodárnosti znížením potreby primárnej energie, zníženie emisií CO₂ ako aj zlepšenie kvality ovzdušia. Vďaka finančného príspevku plánuje ministerstvo podporiť minimálne stredne hlbokú obnovu budov, ktorá sa má dotknúť celkovo aspoň 117 000 m2 podlahovej plochy. Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 5 miliónov eur bez DPH a financovaných môže byť až do výšky 100% oprávnených nákladov. Oprávnenými žiadateľmi sú samosprávy, verejnoprávne inštitúcie alebo správcovia majetku štátu.

Podmienkou obnovy budov je, že musí priniesť minimálne 30% zníženie potreby primárnej energie, pričom sa musí zachovať ich historická a pamiatková hodnota. Podporené budú najmä tie opatrenia, ktoré priamo prispejú k zníženiu energetickej náročnosti budovy (napríklad opravy plášťa budovy, vegetačné strechy a steny, výmena vykurovacích systémov, osvetlenia, vetracích alebo chladiacich systémov).

Záujemcovia môžu podávať svoje žiadosti od 1. augusta 2022 do 1. decembra 2024 alebo do vyčerpania vyčlenenej sumy. Viac informácií nájdete na webstránke výzvy tu

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené