Marcové novinky plánu obnovy

Na Slovensko prišlo 709 mil. eur z druhej platby plánu obnovy
Slovensko za splnenie ďalších opatrení z plánu obnovy obdržalo už druhú platbu, a to v plnej výške. Hodnota celej žiadosti bola 815 miliónov eur, po odpočítaní časti predfinancovania ktoré Slovensko už dostalo, dnes prišlo takmer 709 miliónov eur. Financie prišli po tom, ako žiadosť pozitívne vyhodnotila Európska komisia a následne k nej vydal stanovisko aj Hospodársky a finančný výbor Rady EÚ.

„Opäť sme sa zaradili medzi najlepších, tentokrát medzi prvých šesť krajín v Európskej únii, ktorým bola vyplatená už druhá platba z plánu obnovy. Aj vďaka tomu môžeme spúšťať dôležité investície. Na to, aby sme mohli pokračovať, však musíme plniť to, k čomu sme sa ako krajina vopred zaviazali, teda ďalšie opatrenia v nadchádzajúcich žiadostiach o platbu,“ upozornila generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na Úrade vlády Lívia Vašáková.

Slovensko má tento rok pred sebou podanie tretej a štvrtej žiadosti o platbu v hodnote 815 a 924 mil. eur. Platí, že pre podanie ktorejkoľvek žiadosti o platbu je dôležité splniť všetky míľniky (reformy) a ciele (investície), ktoré obsahuje. Za rok je možné podať maximálne dve žiadosti o platbu, v ktorých sú vopred určené konkrétne míľniky a ciele. Plán obnovy ráta spolu s desiatimi platbami až do jeho konca, teda do roku 2026.

O pláne obnovy sa niekedy mylne hovorí ako o dlhu, no táto informácia nie je správna
Slovensko v prípade plánu obnovy využilo možnosť čerpať len nenávratnú finančnú podporu, teda granty a nie úvery napriek tomu, že európske nariadenie obe tieto možnosti členským štátom umožňuje.

V prípade slovenského plánu obnovy ide teda výlučne o nenávratný príspevok vo výške približne 6 miliárd eur, ktorý si Slovensko nepožičiava, ale získava ako grant na to, aby rozbehlo reformy a financovalo investície, ktoré považuje za prospešné. Grant je navyše viazaný na dosiahnuté výsledky, čo je určite efektívnejšia forma financovania potrebných reforiem a investícií.

Hlavnými podmienkami, aby mohli byť Slovensku vyplatené platby z plánu obnovy, je splnenie vopred dohodnutých súborov míľnikov a cieľov súvisiacich s investíciami a reformami, ku ktorým sme sa zaviazali a ktoré sú uvedené v oficiálnych dokumentoch.

Vieme byť inšpiráciou aj pre našich najbližších susedov

U nás sa problémy nevytvárajú, ale riešia. Aj toto odznelo na rokovaní medzi slovenským a českým tímom plánu obnovy, ktorý nás navštívil na čele s ministrom pre európske záležitosti.

Českí kolegovia vyzdvihli najmä naše doterajšie výsledky, ambicióznosť slovenského plánu a transparentnosť v podobe semaforov na našom webe. Vzájomne sme si vymenili cenné skúsenosti a diskutovali sme aj o nastavení našich procesov či o priebehu realizácie oboch plánov. Okrem toho sme sa venovali aj práve prebiehajúcim aktualizáciám oboch dokumentov a nových kapitol REPowerEU, ktoré sa zameriavajú na zníženie závislosti od ruských fosílnych palív.

Český plán obnovy má za sebou podanie prvej žiadosti o platbu, ktorá bola úspešne vyhodnotená a podobne ako slovenská druhá žiadosť o platbu, by mala byť vyplatená v najbližších dňoch.

Aj tieto stretnutia prispievajú k tomu, že môžeme upevňovať vzťahy, rozvíjať spoluprácu medzi krajinami a zlepšovať tak nastavenie procesov či priebeh realizácie plánu obnovy.

Čo všetko stihli naši regionálci za mesiac február?

Naši regionálni koordinátori sú v teréne veľmi aktívni a aj vďaka tomu vieme, že záujem samospráv o výzvy je stále vysoký. Dôkazom toho sú aj čísla za mesiac február, kedy stihli:

  • osloviť 873 obcí, 
  • zorganizovať 235 konzultácií a 42 školení či seminárov, 
  • navštíviť 387 obcí v teréne. 

Od vzniku oddelenia v septembri 2022 tak naši regionálni koordinátori poskytli konzultáciu, školenie alebo sa stretli na výjazde so 62% samospráv, čo predstavuje 1724 obcí. Individuálne konzultácie zorganizovali pre 638 samospráv - cca 22%.

Riekam na Slovensku sa prinavráti ich pôvodná funkcia

Za posledné roky je v dôsledku klimatických zmien možné badať veľké suchá a čoraz častejšie povodne. Korytá riek boli doteraz umelo tvarované či vybetónované, aby sa tak urýchlil ich odtok. Tieto zásahy spôsobili, že z okolia takto upravených riek sa voda začala vytrácať a obmedzila sa aj ich vodozádržná funkcia.

Práve preto Ministerstvo životného prostredia vypracovalo novelu zákona, vďaka ktorej sa bude prinavracať prirodzená podoba riečnych tokov. Zmeny v zákone tak prispejú najmä k adaptácii krajiny na očakávané negatívne dôsledky zmeny klímy. Schválená novela je dôležitou súčasťou plánu obnovy, a to v podobe reformy ochrany prírody a hospodárenia s vodou v krajine, ktorá je zahrnutá v 5. žiadosti o platbu, ktorú si Slovensko plánuje podať v priebehu budúceho roka.

Čo znamená zmena vodného toku v praxi? 

Pozrime sa na príklad rieky Morava, ktorá má v súčasnosti niekoľko neprepojených tokov a vo veľkej časti vybetónované opevnenie brehu.

Po úprave by malo dôjsť k opätovnému spojeniu oblúkov rieky s hlavným tokom, prehradeniu a zasypaniu koryta, či k odstráneniu opevnenia brehu. Vďaka týmto opatreniam sa zabezpečí väčšia rozmanitosť rieky ako aj jej okolia a zabráni sa rozširovaniu sucha. Prirodzeným rozšírením toku rieky sa zároveň zabráni aj povodniam.

Vďaka reforme národných parkov, ktorá je súčasťou plánu obnovy, sa zvýšila aj ich ochrana

Reforma oslavuje svoje prvé narodeniny. Poďme sa pozrieť na to, čo sa vďaka nej zmenilo a podarilo.

Aké zmeny nastali?
Začal sa klásť väčší dôraz na ochranu prírody, pričom každý národný park má svoju Správu, ktorá patrí pod ministerstvo životného prostredia. Vďaka reforme sa zároveň definovali aktivity, ktoré majú podporiť udržateľný rozvoj namiesto toho, aby sa určovalo „to, čo sa v národných parkoch nesmie“.

Do konca roka 2023 by sa mali zaviesť zonácie všetkých národných parkov, čím sa stanovia jasné pravidlá využívania územia. V rámci reformy sa do dnešného dňa schválila zonácia Muránskej planiny, predstavili sa plány zonácie Slovenského krasu, Veľkej Fatry a Polonín.

Čo sa za rok od vzniku správ národných parkov podarilo? 

  • takmer 100-tisíc ha lesných pozemkov prešlo pod Správy národných parkov; 
  • Správy prebrali 366 zamestnancov a vytvorilo sa 73 nových pracovných miest; 
  • obnovilo sa 16 km cyklotrás, 144 km turistických chodníkov a 27, 5 km náučných chodníkov; 
  • zrekonštruovalo sa 20 000 m2 parkovacích plôch; 
  • vzniklo 7 km nových turistických chodníkov. 

Čo ďalej?

Do roku 2030 by sa mala výmera bezzásahových zón dostať až na 75 % rozlohy národných parkov (štúdia Národné parky 21. storočia). Zároveň by sa vďaka výkupom pozemkov malo sceliť územie národných parkov, čím sa zvýši ich udržateľnosť a rozvoj regiónov.

Najnovšie výzvy plánu obnovy:

Včasná diagnostika a následná intervencia dokáže výrazne pomôcť pri symptómoch porúch autistického spektra
 
Ministerstvo zdravotníctva predlžuje možnosť prihlásiť sa do výzvy na vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra do 30. apríla 2023.

Na výzvu je z plánu obnovy alokovaných 2,3 mil. eur. O finančné prostriedky si môžu požiadať psychiatrie, detské psychiatrie, psychologické ambulancie alebo poskytovatelia zdravotnej starostlivosti so zameraním na liečebnú pedagogiku.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené