Marcové novinky plánu obnovy

Schválenie kľúčových reforiem, získanie podpory pre 10 projektov z Nástroja technickej podpory, či rozšírenie strategickej rady pre implementáciu plánu obnovy. Toto všetko a ešte mnoho ďalšieho sme stihli absolvovať za uplynulý mesiac. Viac o novinkách a aktualitách, ktoré sa udiali v rámcu plánu obnovy v marci, sa dozviete v našom novom newslettri.

Zelená pre reformu riadenia vysokých škôl

Poslanci Národnej rady SR schválili novelu vysokoškolského zákona, ktorej cieľom je systémová zmena riadenia vysokých škôl. Vďaka reforme sa zvýši kvalita a konkurencieschopnosť vysokých škôl a množstvo ďalších zmien prispeje aj k transparentnejšej voľbe rektora, kratšiemu externému štúdiu či zvýšeniu počtu učiteľov so skúsenosťami z praxe a zahraničia.
Schválenie reformy znamená aj priblíženie k dosiahnutiu historického úspechu plánu obnovy, od ktorého Slovensko momentálne delí jeden nesplnený míľnik - reforma súdnej mapy. V rámci prvej žiadosti o platbu vo výške 458 miliónov eur, ktorej podmienkou je naplnenie všetkých míľnikov, sme splnili trinásť zo štrnástich a schválená novela prispela aj k splneniu ďalších 2 míľnikov v rámci druhej žiadosti o platbu vo výške 814,7 miliónov eur. Sú nimi definícia systému periodického hodnotenia vedeckého výkonu a reforma riadenia a podpory výskumu, vývoja a inovácií.

Zavedenie výdavkových limitov

Marec bol z hľadiska plánu obnovy veľmi úspešný. Okrem vyššie uvedenej reformy sa v parlamente schválili aj výdavkové limity v rámci novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Vďaka zavedeniu výdavkových limitov sa zlepší dlhodobá udržateľnosť verejných financií, plánovanie a plnenie rozpočtu, zníži sa verejný dlh a vytvorí priestor na ľahšie zvládnutie rôznych kríz.

Blíži sa predloženie prvej žiadosti o platbu

Slovensko si koncom apríla plánuje podať prvú žiadosť o platbu z fondu obnovy vo výške 458 miliónov eur.  Základnou podmienkou pre podanie žiadosti je splnenie všetkých vopred stanovených míľnikov a cieľov, ktoré sú zoskupené do jednotlivých skupín - žiadostí o platbu. Počet míľnikov a cieľov sa v každej skupine líši. Prvá žiadosť obsahuje spolu 14 míľnikov, medzi ktorými je aj zavedenie výdavkových limitov, schválenie reformy riadenia vysokých škôl ako aj reforma súdnej mapy.
Po odoslaní žiadosti má Európska komisia dva mesiace na posúdenie žiadosti a následne má mesiac na schválenie rada. Slovensko by malo prostriedky obdržať do troch mesiacov. O vyplatenie príspevku z Európskej komisie budeme žiadať dvakrát ročne, do roku 2026 to bude spolu desaťkrát.

Študujem doma, Slovensko ma odmení

Každý piaty študent zo Slovenska študuje v zahraničí. Je to najvyššie číslo v rámci celej Európskej únie. Slovensko si takýto masívny odliv mozgov nemôže dovoliť, aj preto je v rámci plánu obnovy niekoľko opatrení, ktoré tomu majú zabrániť. Jedným z nich je aj štipendium pre maturantov, ktorí sa rozhodli študovať na slovenskej vysokej škole. V tomto roku bude podporených 1400 študentov, ktorí môžu získať štipendium vo výške 9000 € na tri roky od začiatku štúdia na vysokej škole.

Viac informácií nájdete tu.

Tip na článok

Generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR Lívia Vašáková v rozhovore pre Denník N hovorí o pomoci pre Ukrajincov, ktorú bude možné poskytnúť z plánu obnovy, o prvej žiadosti o platbu, ktorú plánuje Slovensko podať už v apríli, ale aj o nezvrátiteľnosti reforiem schválených v rámci plánu obnovy.

Prečítajte si článok.

Rozhovor s generálnou riaditeľkou sekcie plánu obnovy si môžete prečítať aj v týždenníku Trend. Hovorí v ňom o tom, ako sa takýto projekt koordinuje, ako prebieha spolupráca s ministerstvami, ale zároveň upozorňuje aj na riziká, ktoré hrozia pri realizácii.

Prečítajte si článok. 

Noví členovia strategickej rady pre implementáciu plánu obnovy

Poradný tím premiéra pre plán obnovy sa rozšíril o ďalších uznávaných odborníkov. Sú nimi Marián Leško a Vladimír Baláž. Pridali sa tak k stálym členom strategickej rady, ktorými sú okrem iných generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR Lívia Vašáková, riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze Štefan Kišš, podpredsedníčka Dozornej rady VÚB banky Elena Kohútiková, bývalý podpredseda vlády a minister financií Ivan Mikloš, či bývalý predseda permanentného krízového štábu Peter Škodný. Medzi hlavné úlohy strategickej rady patrí predkladanie strategických odporúčaní v súvislosti s implementáciou plánu obnovy.

Viac informácií nájdete tu

Slovensko získa 6,9 milióna eur z Nástroja technickej podpory

Pre lepšiu realizáciu reforiem aj v rámci plánu obnovy existuje na európskej úrovni podporný nástroj, ktorý môžu členské štáty využívať. Cieľom je zlepšovať kapacity v štátnej správe vďaka podpore vo forme konzultácií, strategických a právnych rád či tréningov. Slovensku sa z Nástroja technickej podpory podarilo získať podporu pre 10 projektov, pričom jeden z nich je zameraný na zlepšenie realizácie obnovy budov, na ktorom participuje aj Slovenská agentúra životného prostredia a Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Obnova budov je jednou z kľúčových priorít plánu obnovy na rok 2022. Cieľom je prostredníctvom opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov a verejných budov znížiť spotrebu energie a prispieť tak k zníženiu emisií CO2 a znečisteniu ovzdušia. Na obnovu 30-tisíc rodinných domov je vyčlenených celkovo 528,2 miliónov eur, pričom vyhlásenie prvej výzvy je plánované na 3. kvartál roka 2022. 

Prečítajte si viac o Nástroji technickej podpory.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené