Ministerstvo školstva dnes spustilo grantovú schému, ktorá má potenciál zlepšiť štartovaciu čiaru detí a dostať ich z kruhu generačnej chudoby

Ministerstvo školstva dnes spustilo grantovú schému, ktorá má potenciál zlepšiť štartovaciu čiaru detí, aby od útleho veku nadobúdali zručnosti, ktoré im zjednodušia prechádzať školským systémom, zaradiť sa do spoločnosti a dostať sa zo začarovaného kruhu generačnej chudoby.

- ide o grantovú schému pre mimovládne organizácie, občianske združenia, cirkvi a ďalšie;
- na schému je vyčlenených 6,264 mil. eur;
- financie budú zamerané na podporu starostlivosti deťom do 6 rokov a tehotným mamičkám z prostredia generačnej chudoby;
- je súčasťou plánu obnovy, časti podpora dostupnosti, rozvoja a kvality inkluzívneho vzdelávani.

Hlavným cieľom komponentu je znížiť podiel žiakov, ktorí nedosahujú ani základnú úroveň zručností, znížiť socioekonomický vplyv na vzdelávacie výsledky žiakov a podporiť rovnosť príležitostí vo vzdelávaní. Medzi ďalšie ciele patrí zvýšenie podielu detí v predškolskom veku, ktoré sa zúčastňujú na predprimárnom vzdelávaní, zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky so špeciálnym zameraním na zdravotne a sociálne znevýhodnené deti, prispôsobenie vzdelávania individuálnym potrebám každého dieťaťa a zníženie miery preraďovania znevýhodnených detí z hlavného vzdelávacieho prúdu do špeciálneho školstva.

Všetky informácie o výzve nájdete tu: https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/464030582050828288

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené