Ministerstvo školstva vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových zámerov na rozvoj infraštruktúry vysokých škôl

Ministerstvo školstva vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových zámerov na podporu pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl. Hlavný cieľ výzvy je podpora strategického rozvoja vysokých škôl a zvyšovanie ich konkurencieschopnosti. Tento cieľ sa dá dosiahnuť prostredníctvom spájania vysokých škôl do väčších celkov, komplexnej rekonštrukcie, modernizácie a budovania integrovanej výskumnej, vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry. Výzva je otvorená do 14. apríla 2023 a je v nej alokovaných 72 miliónov eur. 

Výzva je určená pre verejné a štátne vysoké školy, ktoré plánujú uskutočniť napríklad spoločné študijné programy alebo spoločné výskumné a tvorivé činnosti. Prostriedky výzvy sú určené na úhradu výdavkov priamo spojených so zabezpečením aktivít na podporu integrácie vysokých škôl formou konzorcia a aktivít na podporu integrovanej infraštruktúry. Všetky zvolené aktivity musia byť ukončené ku Q1 2026. 

Celé znenie výzvy a podmienky zapojenia nájdete priamo na stránke ministerstva.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené