Mýty a fakty o pláne obnovy

Plán obnovy patrí v súčasnosti k najväčším reformným a investičným projektom na Slovensku. Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v rámci celoeurópskeho nástroja Next Generation EU predstavuje najväčší stimulačný balík v histórii Európskej únie.

V rámci dosiahnutia cieľov musíme prijať množstvo nových zákonov, aby sme mohli prijať finančné prostriedky z Európskej únie. Vďaka nim môžeme investovať do desiatok reálnych projektov, ktoré zlepšujú kvalitu života obyvateľom Slovenska. Systém plánu obnovy funguje na zložitom mechanizme, ktorý často podlieha dezinterpretácii viacerých aktérov. Rozhodli sme sa preto zosumarizovať najčastejšie nepresné tvrdenia a uviesť ich na správnu mieru. 

Mýtus: Plán obnovy pred zverejnením nikto nevidel, ani experti na ministerstvách

Fakt: Na pláne obnovy pracovali desiatky analytikov aj expertov a tvoril sa spolu s rezortami, ktoré dnes realizujú jeho jednotlivé časti. Každé zodpovedné ministerstvo videlo a pripomienkovalo plán obnovy niekoľko mesiacov pred jeho zverejnením.  

 

Mýtus: Plán obnovy sa môže zmeniť

Fakt: Opatrenia v pláne obnovy nie je možné len tak zmeniť. Slovensko sa zaviazalo ku konkrétnym dátumom pre naplnenie vopred stanovených míľnikov a cieľov, na ktoré sú naviazané presné finančné balíky vo forme jednotlivých platieb.

 

Mýtus: Realizácia plánu obnovy by sa mala predĺžiť aj po roku 2026

Fakt: Rok 2026 je záväzný a kľúčový pre všetky krajiny EÚ. Pre každú krajinu sú podmienky nastavené rovnako. Slovensko nie je výnimka. Preto tento dátum nie je možné zmeniť, čo je uvedené aj v nariadení, ktorým sa plán obnovy riadi. Platí, že všetky platby finančných príspevkov členským štátom by sa mali uskutočniť do 31. decembra 2026.

 

Mýtus: Dostávame sa medzi 5 najhorších krajín, ktoré nedokážu čerpať plán obnovy

Fakt: Práve naopak. Zatiaľ ideme podľa plánu, ktorí sme si s Európskou komisiou dohodli, o čom jasne svedčia doterajšie výsledky – ako 7. krajina v EÚ sme si za prvé splnené míľniky podali prvú žiadosť o platbu vo výške 458 mil. eur, ktoré sme aj v plnej výške obdržali.

Ako šiesta krajina v EÚ sme si požiadali o druhú platbu vo výške 815 mil. eur, ktorú dostaneme už budúci týždeň. Slovensko bolo analytikmi Erste Bank dokonca označené za jednu z najlepších krajín v regióne, pokiaľ ide o čerpanie plánu obnovy.

To, že je niečo v našom semafore označené červenou farbou, ešte neznamená, že je plán obnovy v troskách. Aj takto chceme prispieť k tomu, aby sa súčasný vývoj v niektorých opatreniach mohol zvrátiť. Je to nástroj na predchádzanie problémom v budúcnosti, nie dôkaz o tom, že by plán obnovy nefungoval.

 

Mýtus: Plán obnovy budeme škrtať kvôli situácii na ministerstve zdravotníctva

Fakt: Nie je to tak. S tým, že budeme plán obnovy aktualizovať, sme rátali už dávno, a to z troch dôvodov:

  1. Každej krajine sa vlani prepočítalo 30% celkovej alokácie plánu obnovy tak, že sa zohľadnil HDP za roky 2020 a 2021. Logika priradenia týchto prostriedkov funguje tak, že čím horšie sa krajinám darilo, tým viac dostanú. Slovensku sa v tomto prípade darilo viac ako sme predpokladali, celková finančná alokácia plánu sa nám preto zníži o približne 323 mil. eur. Pre každý komponent plánu obnovy sa preto upraví alokácia, ale nezníži ambicióznosť.
  2. Každá krajina môže do plánu obnovy pridať novú kapitolu RepowerEU, ktorá sa bude sústreďovať na opatrenia s cieľom znížiť závislosť na ruských fosílnych palivách. Pridanie tejto kapitoly umožňuje Slovensku čerpať ďalších 367 mil. eur. Slovensko navyše požiadalo o prevod financií z tzv. pobrexitovej adaptačnej rezervy, čo navýši plán obnovy o ďalších 36 mil. eur.
  3. V poslednom období čelíme zvýšenej inflácii, tým pádom aj nárastu stavebných nákladov a obmedzeným kapacitám v stavebníctve. Ak by sme tento fakt nereflektovali, mohli by sme ohroziť investície, ktoré v pláne obnovy máme.

Aj kvôli týmto dôvodom a preto, aby sme nezaťažili štátny rozpočet:

•             proporčne znížime počet plánovaných dodaných jednotiek a alokácie, ktoré sú na ne naviazané

•             budeme reflektovať aj stav pripravenosti jednotlivých projektov

•             pridávame nové zelené reformy a investície v rámci kapitoly REPowerEU

•             neznižujeme ambicióznosť plánu, nemeníme jeho hlavné priority, „neškrtáme“ reformy

 

Mýtus: Peniaze z plánu obnovy na Slovensku nezostanú, hrozí nám fiasko, že ich vrátime do Bruselu

Fakt: Peniaze, ktoré na Slovensko v rámci plánu obnovy už prišli, sme dostali za splnené opatrenia. Tento systém funguje opačne než na aký sme zvyknutí z iných fondov – o peniaze si požiadame až vtedy, keď niečo splníme. Nemôžeme preto vrátiť do Bruselu niečo, čo tu ešte nie je.  Peniaze dostávame za splnené míľniky a ciele, ktoré sú rozdelené v balíkoch, tzv. žiadostiach o platbu. Každú žiadosť o platbu vyhodnocuje Európska komisia, ktorá hodnotí aj kvalitu splneného míľnika a cieľa.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené