Novinky plánu obnovy - november

Novým podpredsedom vlády pre plán obnovy je Peter Kmec

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala novú vládu. Nový podpredseda vlády pre plán obnovy prebral úrad od Lívie Vašákovej, ktorá túto pozíciu zastávala v úradníckej vláde Ľudovíta Ódora.


1000 domácností získa financie z plánu obnovy na pomoc po zemetrasení

Slovenská agentúra životného prostredia - SAŽP intenzívne pracuje na príprave núdzovej výzvy Obnov dom. Výzva na obnovu rodinných domov pomôže rodinám, ktorých domovy zastihlo krupobitie v júli alebo nedávne zemetrasenie. Otvorená je preto len pre zasiahnuté regióny.

Úspešní žiadatelia získajú na opravu preddavok vo výške 5000 eur. Celkovo budú mať domácnosti možnosť získať príspevok vo výške 15 000 eur. Na výzvu je vyčlenených spolu 15 miliónov eur z plánu obnovy.

Presné podmienky tejto mimoriadnej výzvy zverejní Slovenská agentúra životného prostredia v priebehu budúceho týždňa.

Grafy, ktoré rozpovedia príbeh - taká je nová webová stránka ISA

Naša analytický inštitút Inštitút pre stratégie a analýzy - ISA má za úlohu poskytovať kvalitný analytický servis pre potreby ústredných orgánov štátnej správy. Aby ste z ich analýz, komentárov, výskumov či správ mohli čerpať aj vy, zverejňuje ISA svoje výstupy na novej webovej stránke. Kliknite si na web a prečítajte si príbehy, ktoré napísali dáta: https://isa.gov.sk/ 

Mesto Prešov hľadalo svoje dvoje digitálne dvojča

Prešovský solivar sa stal rodiskom inovácií, ktoré Slovensko potrebuje ako soľ. Témou hackathonu bolo vytvoriť inovatívny koncept modelu mesta, ktorý umožní modelovať rôzne situácie z oblasti energetiky, dopravy, životného prostredia, bezpečnosti, urbanizácie a odpadového hospodárstva.

Prešov si tak začne vytvárať svoje digitálne dvojča, ktoré mu v budúcnosti pomôže lepšie plánovať svoju činnosť, simulovať plány či odhaľovať ich riziká pred samotným nasadením.

Výzvy plánu obnovy:

O financie na rozšírenie škôlky môžu žiadať všetky okresy na Slovensku

Do polovice roka 2026 bude Slovensko potrebovať viac ako 9000 ďalších miest v materských školách - tento nárast počtu škôlkarov bude výsledkom postupného zavádzania právneho nároku na miesto v materskej škole a povinného predprimárneho vzdelávania. Na navýšenie kapacít materských škôl, ktoré z reformy vyplýva, vyčlenil plán obnovy alokáciu viac ako 150 miliónov eur s DPH.

Aby bola aktuálna výzva na zvyšovanie kapacít materských škôl atraktívnejšou pre žiadateľov, ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu aktualizovalo jej podmienky:

  • do výzvy sa môže zapojiť všetkých 79 okresov na Slovensku,
  • odstránili sa limity pre obstaranie nehnuteľností,
  • alokovaná suma sa zvýšila na 82,5 mil. eur.

Riešenia klimatických výziev neprídu len tak - musíme ich najprv vymyslieť 

Výskumná a inovačná autorita - VAIA preto vyhlásila výzvu z plánu obnovy na podporu podnikov pri výskume a vývoja unikátnych technológií a riešení v oblasti dekarbonizácie. Technológie sa môžu týkať rôznych oblastí, napríklad riešenia klimatickej zmeny, bezuhlíkovej energetiky, čistej dopravy, biohospodárstva a ďalších.
Cieľom výzvy je podpora zelenej transformácie, dekarbonizácie, ako aj odolnosti a adaptácie na zmenu klímy v témach, ktoré sú zosúladené s prioritami v programe Horizont Európa. Na výzvu je určená alokácia vo výške 37,6 mil. eur a je otvorená do 15. marca 2024.


Väčší podiel elektriny z obnoviteľných zdrojov v našich zásuvkách aj vďaka plánu obnovy

Aby boli naše prenosové sústavy pripravené na zamračené dni či bezvetrie, nová výzva ministerstva hospodárstva myslí aj na posilnenie flexibility sústav. Výzva preto okrem výstavby nových zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov podporuje aj výstavbu batériových systémov. Kombinácia oboch prvkov spolu prinesie zvýšenie podielu obnoviteľnej energie v našej spotrebe.

Na výzvu je určená alokácia viac ako 63 miliónov eur a je otvorená do 15. januára 2024.


Ku kvalitnejšej medicíne na Slovensku prispeje digitalizácia aj umelá inteligencia  

Digitalizácia preparátov alebo využívanie nástrojov umelej inteligencie v ňom pomôže efektívnejšie vyhodnocovať patologické vyšetrenia. Ministerstvo zdravotníctva preto vyhlásilo výzvu z plánu obnovy, ktorá podporuje digitalizáciu postupov a vytvorenie siete patologických pracovísk zapojených do archívu.

Na výzvu je určená alokácia vo výške takmer 8 miliónov eur. Výzva pre nemocnice a poskytovateľov vyšetrovacích a liečebných zložiek je otvorená do 10. januára 2024.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené