Príprava projektov sa môže začať. Podporí sa spolupráca verejného a súkromného sektora vo výskume a inováciách

Koncom tohto roka plánuje Úrad vlády SR ako vykonávateľ časti plánu obnovy zameranej na výskum, vývoj a inovácie vyhlásiť výzvu na transformačné a inovačné konzorciá. Jej cieľom je podporiť výskumné inštitúcie, univerzity, inovatívne a priemyselné firmy, verejný sektor a spoločenských aktérov pri prepájaní a spoločnom vývoji riešení najväčších spoločenských a ekonomických výziev na Slovensku. Výzva bude vo výške takmer 90 miliónov eur, pričom jednotlivé granty sa budú pohybovať v rozmedzí 15-30 miliónov eur.

Už teraz majú preto potenciálni záujemcovia priestor na prípravu projektov a zostavenie konzorcií. Úrad vlády SR plánuje vyhlásiť výzvu v decembri 2022, s minimálne trojmesačnou lehotou na prihlásenie.

Viac informácií nájdete na: https://www.vlada.gov.sk/transformacne-a-inovacne-konzorcia/?csrt=10453955527793105272

Zdroj obrázku: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/illustrationphotos/
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené