Prvá zelená výzva ponúka projektom vyše 19 miliónov eur

Prvá zelená výzva Plánu obnovy a odolnosti SR je pre žiadateľov rozvojových projektov transformácie regiónov národných parkov Muránska planina a Poloniny. Na projekty je vyčlenených vyše 19 miliónov eur. Tie podporia projekty, ktoré súvisia s rozvojom „mäkkého“ turizmu, aktivity v oblasti prírode blízkeho obhospodarovania lesa a zachovávanie kultúrnych hodnôt krajiny.

Medzi podporované aktivity bude patriť napríklad budovanie cyklotrás, záchytných parkovísk v národných parkoch, budovanie a  obnova turistickej infraštruktúry chodníkov, realizácia vodozádržných a protieróznych opatrení, ukážky remesiel v národných parkoch, obnova historických parkov a sadov s tradičnými odrodami, obnova kultúrnych pamiatok a miestnych pamätihodností, ale aj vytváranie moderných múzeí.

O nenávratné finančné príspevky budú môcť požiadať samosprávy v oprávnenom území, oblastné organizácie cestovného ruchu, miestne akčné skupiny, štátne podniky pôsobiace v oprávnenom území, neziskové organizácie, územne príslušná štátna organizácia ochrany prírody, rozpočtová, alebo príspevková organizácia zriadená štátom, obcou, mestom, mestskou časťou, či samosprávnym krajom aj subjekty súkromného sektora. Minimálna výška podpory pre jeden projekt v národnom parku Muránska planina bude 50-tisíc eur, v národnom parku Poloniny 30-tisíc eur. Maximálna výška príspevku pre jeden projekt nebola stanovená. Pre každý z dvoch národných parkov bolo z Plánu obnovy a odolnosti SR vyčlenených 7, 96 milióna eur. Ministerstvo životného prostredia pre každý zo zapojených národných parkov vyčlenilo 1,592 milióna eur. Podporené projekty budú financované až do výšky 100% výdavkov na oprávnené aktivity.

Všetky informácie, ktoré súvisia so zverejnenými výzvami, sú zverejnené na stránke www.minzp.sk/poo/np-muranska-poloniny/

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené