Samosprávy sa v rámci plánu obnovy budú môcť uchádzať o investície vo výške vyše miliardy eur

Bratislava 19. októbra 2021 – V nasledujúcich rokoch sa budú môcť samosprávy priamo uchádzať o investície z Plánu obnovy a odolnosti SR v celkovej hodnote 1,342 miliardy eur. Spolu s reformami, ktoré sa v pláne obnovy viažu na investície, tak bude mať plán obnovy na regióny zásadný vplyv.

„Prerozdelenie investícií v rámci plánu obnovy bude úzko súvisieť aj s tým, ako sa do jednotlivých výziev zapoja samotné regióny vrátane samospráv. Úspech regiónov v rámci plánu obnovy bude závisieť najmä od ich záujmu, pripravenosti a akcieschopnosti. V praxi to znamená nutnosť aktívnej prípravy stratégií, administratívnych kapacít a projektovej dokumentácie,“ povedal predseda vlády Eduard Heger.

Medzi projekty, kde bude možné priamo sa uchádzať o investície, patrí napríklad obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov, podpora výstavby aspoň 200 km cyklistických trás, či dobudovanie kapacít materských škôl, vďaka ktorému vznikne vyše 12 tisíc nových miest v škôlkach. V regiónoch tiež do konca roka 2026 pribudne spolu vyše 3000 staníc pre nabíjanie elektromobilov alebo vodíkových plniacich staníc. Už v priebehu budúceho roka začnú v najmenej rozvinutých regiónoch vznikať tzv. centrá zdieľaných služieb, ktoré pomôžu zhromažďovať kapacity na miestnej úrovni pri poskytovaní základných verejných služieb. Spolu by ich malo vzniknúť minimálne 20. Niektoré opatrenia plánu obnovy sú cielené priamo na samosprávy vo forme školení pre pracovníkov verejnej správy. Pôjde o vzdelávanie v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti, či špecializačné vzdelávanie pre všetkých novoprijatých zamestnancov prvého kontaktu.

Implementácia plánu obnovy sa už naplno rozbehla vrátane prvých výziev, ktoré boli smerované na program doučovania na základných a stredných školách, kam sa samosprávy tiež mohli zapojiť. Najbližšie výzvy, ktoré by mali byť vyhlásené v prvej polovici budúceho roka, budú určené na podporu digitálnej infraštruktúry na školách.

Regióny budú hrať celkovo významnú úlohu aj pri informovaní občanov ohľadom jednotlivých opatrení a sprostredkovaní informácií. V prípade ďalších opatrení budú samosprávy nepriamo profitovať z investícií, ktoré budú realizované v rôznych regiónoch Slovenska, či už z úrovne štátnej správy, alebo prostredníctvom podnikateľov a iných subjektov v regiónoch. Celková hodnota týchto investícií predstavuje 4,167 miliardy eur.

Pozitívny vplyv na lepšiu dostupnosť a obslužnosť regiónov bude mať aj rekonštrukcia, modernizácia alebo elektrifikácia aspoň 69 km tratí, dispečerizácia aspoň 100 km železničných tratí, zakúpenie ekologických koľajových vozidiel a mnohé ďalšie opatrenia, ktoré síce samosprávy nebudú vykonávať priamo, ale budú jednoznačným beneficientom. Jednou z priorít plánu je aj docieliť kvalitnú zdravotnú starostlivosť prostredníctvom niekoľkých reforiem. Reforma nemocníc, ktorá je pre plán obnovy kľúčová, je úzko previazaná s reformou ambulantnej starostlivosti, vďaka čomu po celom Slovensku vznikne vyše 170 ambulancií. Tiež sa zmodernizuje 55 sídiel staníc zdravotnej záchrannej služby. Nepriamu, no kľúčovú rolu budú samosprávy hrať napríklad aj pri obnove 30,000 rodinných domov, ktorú bude realizovať Slovenská agentúra životného prostredia.

Realizácia reforiem a investícií v pláne obnovy je priamo previazaná so žiadosťami o platbu. Včasné a riadne plnenie všetkých míľnikov a cieľov plánu obnovy je základným predpokladom k vyplateniu finančných prostriedkov zo strany EÚ. Zdržanie a/alebo nesplnenie čo i len jediného míľnika výrazným spôsobom ohrozuje podanie celej žiadosti o platbu Európskej komisii.

Súčasťou plánu obnovy sú desiatky reforiem v piatich prioritných oblastiach, rôznej náročnosti aj komplexnosti. Spoločným cieľom všetkých reforiem je zlepšiť fungovanie Slovenska pre jeho obyvateľov a urobiť ho odolnejším do budúcnosti. Plán sa zameriava na päť hlavných priorít: zelená ekonomika (2 301 mil. eur); vzdelávanie (892 mil. eur); veda, výskum a inovácie (739 mil. eur); zdravie (1 533 mil. eur); efektívna verejná správa (1 110 mil. eur) a digitalizácia (615 mil. eur). Je rozdelený na 18 častí, tzv. komponentov, ktoré zahŕňajú reformy a investície v celkovej hodnote vyše 6 miliárd eur.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené