Slovensko je o krok bližšie k vyplateniu ďalších financií z plánu obnovy

Európska komisia dnes pozitívne vyhodnotila ďalšie splnené opatrenia z plánu obnovy. Slovensko je tak o krok bližšie k vyplateniu tretej žiadosti o platbu z plánu obnovy, ktorú si podalo ešte v septembri tohto roka vo výške 815 miliónov eur. Po odpočítaní predfinancovania Slovensko v rámci tejto žiadosti obdrží 662 miliónov eur.

Predošlé platby Slovensko dostalo v plnej výške, sme tak medzi prvými šiestimi krajinami, ktoré sú takto ďaleko v celom procese a už si podali tri žiadosti o platbu. Po obdržaní tretej žiadosti budeme mať doma spolu vyše dve miliardy eur za splnené opatrenia.

„Dnes je významný deň pre Slovensko. Hodnotenie Európskej komisie potvrdzuje, že realizácia plánu obnovy ide správnym smerom. Teraz je dôležité pokračovať a do konca roka si podať štvrtú žiadosť o platbu a zároveň naštartovať investície do regiónov,“ uviedol vicepremiér Peter Kmec.

Tretia žiadosť o platbu sa skladá z 27 míľnikov a cieľov. Týkajú sa najmä zelených opatrení, či už ochrany prírody, obnovy rodinných domov, podpory obnoviteľných zdrojov energie. Zahŕňajú tiež oblasť vzdelávania - zaviedol sa právny nárok na materskú školu, výkonnostné zmluvy na univerzitách, systém hodnotenia vedeckého výkonu na univerzitách. Významný počet míľnikov sa týka aj témy inovácií a výziev na podporu vedy a výskumu a digitalizácie.

Súčasťou posudzovania jednotlivých žiadostí o platby je aj kontrola toho, či žiadny z predtým splnených míľnikov nebol zvrátený. Európska komisia teraz postúpi žiadosť Hospodárskemu a finančnému výboru a pri hodnotení zohľadní aj jeho stanovisko. Ak bude posúdenie kladné, povolí sa vyplatenie finančného príspevku.

Úspešným plnením míľnikov a cieľov má Slovensko šancu podať si spolu 9 žiadostí o platbu z plánu obnovy. Nasleduje štvrtá žiadosť o platbu vo výške 924 miliónov eur, ktorú si plánujeme podať do konca tohto roka. Celková alokácia plánu obnovy je po jeho aktualizácii 6,4 miliardy eur.

 

Zdroj foto: TASR
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené