Slovensko je pripravené na realizáciu plánu obnovy

Bratislava 15. decembra 2021 – Slovensko sa dnes zaradilo medzi prvé krajiny v Európskej únii, ktoré sú plne pripravené na realizáciu plánu obnovy a majú vyrokovanú a schválenú Operačnú dohodu. Ide o zmluvu medzi Slovenskom a Európskou komisiou, ktorá je zásadná pre to, aby sme si mohli žiadať o platby z fondu obnovy. Okrem Slovenska ju zatiaľ podpísalo Španielsko a Francúzsko. Prvú žiadosť o platbu plánuje Slovensko podať už v apríli 2022.

„Podpisom tejto dohody s Európskou komisiou sme opäť dokázali, že vieme ísť príkladom na európskej úrovni. Veľké ocenenie si zaslúžia najmä tí, ktorí už mesiace poctivo a tvrdo pracujú na celom pláne obnovy. Podarilo sa nám vybudovať excelentný tím, ktorý nastavuje novú kultúru v štátnej správe. Dohoda je verejná, každý občan tak bude môcť sledovať pokrok v plnení opatrení, ako aj to, ako si jednotlivé ministerstvá plnia svoje povinnosti,“ povedal predseda vlády Eduard Heger.

Operačná dohoda je kľúčový dokument, ktorý je podmienkou k predloženiu prvej žiadosti o platbu v hodnote 458 miliónov eur. Detailne popisuje čiastkové kroky, ktoré povedú jednotlivé ministerstvá k splneniu záväzných míľnikov a cieľov – teda kľúčových reforiem a investícii v pláne obnovy. Dokument zároveň upravuje spôsob, ako budeme vykazovať pokrok v plnení plánu.

Slovensko bude Európskej komisii reportovať plnenie míľnikov a cieľov dvakrát ročne. Prvú žiadosť o platbu si podáme už v druhom štvrťroku budúceho roka. Na to, aby sme si túto žiadosť mohli podať, musíme Európskej komisii vykázať uspokojivé plnenie všetkých vopred naplánovaných míľnikov a cieľov. V prvej žiadosti ide spolu o 14 míľnikov.

V súvislosti s plánom obnovy dnes vláda schválila aj štatút Rady vlády pre plán obnovy, ktorá bude pôsobiť ako poradný orgán a ktorej cieľom je zabezpečiť dialóg s odbornou verejnosťou a relevantnými stranami vrátane vykonávateľov, zamestnávateľov, odborov, záujmových združení, obchodných komôr a neziskového sektora v otázkach týkajúcich sa implementácie plánu.
 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené