Slovensko má už doma takmer 2 miliardy eur

Bratislava - 28. decembra 2023 - Slovensko dnes za splnenie ďalších opatrení z plánu obnovy obdržalo už tretiu platbu, a to v plnej výške. Hodnota celej žiadosti bola 815 miliónov eur, po odpočítaní časti predfinancovania ktoré Slovensko už dostalo, dnes prišlo viac než 662 miliónov eur. Financie prišli po tom, ako žiadosť pozitívne vyhodnotila Európska komisia a následne k nej vydal stanovisko aj Hospodársky a finančný výbor Rady EÚ.

Slovensko je jednou zo šiestich krajín, ktorým sa podarilo podať si tretiu žiadosť o platbu. Opätovne sa potvrdilo, že patríme medzi najrýchlejšie krajiny v plnení plánu na európskej úrovni. Spolu s predošlými žiadosťami o platbu a odpočítaní predfinancovania, má dnes Slovensko takmer 2 miliardy eur doma, ktoré môžeme použiť na plnenie reforiem a investícií plánu obnovy.

„Úspešné plnenie Plánu obnovy dokazuje aj to, že táto žiadosť o platbu nám bola vyplatená v plnej výške. Môžeme preto skonštatovať, že realizácia Plánu obnovy ide správnym smerom. Dobrou správou je, že máme doma takmer 2 miliardy eur. Aj keď dnes hovoríme o vyplatení ďalších financií, pripomínam, že v Pláne obnovy nejde len o peniaze, ale aj o systémové zmeny, ktoré sa zavádzajú na Slovensku“, povedal Peter Kmec, vicepremiér pre Plán obnovy.

Slovensko si doteraz podalo štyri žiadosti. Aktuálne prebieha hodnotenie míľnikov a cieľov zo štvrtej žiadosti o platbu, ktorú sme podali v polovici decembra. Platí, že pre podanie ktorejkoľvek žiadosti o platbu je dôležité splniť všetky míľniky (reformy) a ciele (investície), ktoré obsahuje. Zároveň je potrebné zabezpečiť aj nezvrátiteľnosť už splnených míľnikov. Za rok je možné podať maximálne dve žiadosti o platbu, v ktorých sú vopred určené konkrétne míľniky a ciele. Plán obnovy ráta spolu s deviatimi platbami až do jeho konca, teda do roku 2026.

Žiadosť o tretiu platbu si Slovensko podalo v septembri 2023, kedy Európskej komisii deklarovalo splnenie 27 míľnikov a dvoch cieľov, ktoré k danej platbe prislúchali a ku ktorým sme sa ako krajina vopred zaviazali.

Zoznam míľnikov a cieľov v tretej žiadosti o platbu:

Zelená ekonomika

 1. Reforma trhu s elektrinou
 2. Rámec na podporu investícií do nových obnoviteľných zdrojov
 3. Implementačný plán na mobilizáciu zelenej obnovy rodinných domov
 4. Spustenie podpornej schémy na mobilizáciu úspor energie a zelenej obnovy
 5. Novelizácia zákona o ochrane prírody a zákon o vodách
 6. Vyhlásenie výziev na nové schémy podpory na základe Koncepcie rozvoja intermodálnej dopravy
 7. Nový balík opatrení na podporu alternatívnych pohonov
 8. Prijatie schémy dekarbonizácie priemyslu

Vzdelávanie a veda, výskum a inovácie

 1. Legislatívne zmeny týkajúcich sa povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov
 2. Počet detí vo veku päť rokov navštevujúcich zariadenie predprimárneho vzdelávania
 3. Prijatie zákona o novom vymedzení konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb a príprava sprievodných metodických materiálov pre pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a vedenie škôl
 4. Počet škôl, ktoré sa zúčastnia na doučovacích programoch
 5. Zavedenie výkonnostných zmlúv
 6. Počet vykonaných hodnotení vedeckého výkonu
 7. Percentuálny podiel vysokých škôl, ktoré požiadali o preverenie súladu vnútorných systémov kvality a študijných programov so štandardmi
 8. Návrh strešnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií
 9. Vyhlásenie výziev na predkladanie projektov na podporu participácie slovenských subjektov v programe Horizont Európa
 10. Vyhlásenie výziev na predkladanie projektov na podporu spolupráce medzi firmami, akademickým sektorom a výskumnými organizáciami a vouchery
 11. Vyhlásenie výziev na podporu excelentných výskumných pracovníkov
 12. Vyhlásenie výziev na tematické dopytovo-orientované projekty, ktoré riešia výzvy zelenej transformácie
 13. Vyhlásenie výziev na tematické dopytovo-orientované projekty, ktoré riešia výzvy digitálnej transformácie

Efektívna verejná správa a digitalizácia

 1. Minimalizovanie implementačného rizika vytvorením koordinačného, finančného a implementačného orgánu (NIKA) pre mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti
 2. Nákup nových vozidiel (10 % vozového parku) – elektrických a hybridných vozidiel
 3. Počet centier digitálnych inovácií/európskych centier digitálnych inovácií
 4. Investičný plán prioritných životných situácií
 5. Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023 – 2026
 6. Národná stratégia pre digitálne zručnosti
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené