Slovensko zasiela Európskej komisii ambiciózny Plán obnovy a odolnosti SR

Bratislava 28. apríla 2021 – Plán obnovy a odolnosti SR sa po schválení vládou posiela Európskej komisii. Traja najvyšší ústavní činitelia dnes zároveň podpísali k nemu sprievodný list adresovaný predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyen. Slovensko je tak jednou z prvých krajín, ktorá svoj plán obnovy zasiela do Bruselu.

Plán obnovy je súčasťou mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci celoeurópskeho dočasného nástroja Next Generation EU, ktorý predstavuje najväčší stimulačný balík v histórii Európskej únie s cieľom obnoviť Európu po pandémii a prebudovať ju na zelenšiu, digitálnejšiu a odolnejšiu. Jeho vízia je založená na troch pilieroch – posune k inovatívnej ekonomike; modernom, efektívnom a digitálnom štáte a najmä na kvalite života ľudí, či už ide o starostlivosť o zdravie, verejný priestor alebo životné prostredie.

„Obrovský záujem verejnosti o plán obnovy vytvára enormný tlak na jeho realizáciu. Vláda dostala jasný signál – Slovensko chce reformy. Ľudia si uvedomujú, že zmeny sú nevyhnutné. Niektoré možno aj zabolia, ale vo výsledku znamenajú vyššiu životnú úroveň a kvalitu života pre každého. Sú to reformy nielen pre budúce, ale aj súčasné generácie. Majú silný ťah smerom k sociálnej spravodlivosti, k rovnosti šancí i k vyrovnávaniu regionálnych rozdielov,“ uviedol predseda vlády SR Eduard Heger.

Plán obnovy a odolnosti SR sa zameriava na päť hlavných priorít: zelená ekonomika (2 301 mil. eur); vzdelávanie (892 mil. eur); veda, výskum a inovácie (739 mil. eur); zdravie (1 533 mil. eur) a efektívna verejná správa (1 110 mil. eur). Je rozdelený na 18 častí, tzv. komponentov, ktoré zahŕňajú reformy a investície v celkovej hodnote približne 6 miliárd eur. Kladie dôraz na udržateľnosť, zdravé životné prostredie, inklúziu vo vzdelávaní, modernú zdravotnú starostlivosť, zlepšenie podnikateľského prostredia ako aj zdravé verejné financie.

Priority plánu vychádzajú z odporúčaní Európskej komisie, z Programového vyhlásenia vlády a Národného programu reforiem. Vzišli z niekoľkomesačných diskusií na odbornej a politickej úrovni a reflektujú tak politický konsenzus ako aj kritériá Európskej komisie, ktoré musí Slovensko splniť.

V rámci plánu obnovy je na zelené témy vyčlenených až 43% celkovej alokácie, čo predstavuje 2,73 miliardy eur, čím napĺňa požiadavku aspoň 37% celej finančnej obálky na aktivity podporujúce boj proti klimatickým zmenám. Jeho ďalším pilierom je digitálna transformácia, na ktorú je z plánu vyčlenených 1,3 miliardy eur alebo 21% celkovej alokácie. Na ambicióznom materiáli, ktorý obsahuje spolu 66 kľúčových reforiem a 66 veľkých investícií vo výške približne 6 miliárd eur, niekoľko mesiacov pracovali stovky expertov z rôznych ministerstiev. 
 

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené