VAIA vyhlásila dve nové výzvy na podporu výskumných projektov

Výskumná a inovačná autorita Úradu vlády SR (VAIA) vyhlásila výzvy na podporu výskumných projektov v oblasti dekarbonizácie a digitalizácie ekonomiky. Obe výzvy sú určené pre projekty v TRL úrovniach 1-3.

Výzva v oblasti dekarbonizácie je zameraná na podporu kvalitných projektov základného a priemyselného výskumu v úrovniach TRL 1-3 pre oblasť prechodu na zelenú a nízkouhlíkovú ekonomiku, adaptácie a zvyšovania odolnosti voči klimatickej zmene. Podporované budú projekty s budúcim komerčným potenciálom v oblastiach klimatické vedy a riešenia klimatickej zmeny; bezuhlíková energetika (energia – skladovanie, zásobovanie; energetické siete a systémy); elektrifikácia; vodík, batériové technológie a alternatívne palivá; čistá, bezpečná, dostupná a inteligentná doprava a mobilita; nízkoemisné priemyselné procesy a materiály; bio-ekonomika, udržateľné poľnohospodárstvo a lesníctvo. Celková alokácia výzvy je 25,752 mil. eur (bez DPH). Otvorená bude do 6. novembra 2023.

Výzva v oblasti digitalizácie je zameraná na podporu kvalitných projektov základného a priemyselného výskumu v úrovniach TRL 1 – 3 pre oblasť prechodu na digitálnu ekonomiku. Podporované budú projekty s budúcim komerčným potenciálom v oblastiach priemyselné technológie (napr. automatizácia v priemysle), kľúčové digitálne technológie (napr. kybernetická bezpečnosť, kvantové technológie, senzory, internet vecí, mikroelektronika a elektronické komponenty, cloudové riešenia), vznikajúce umožňujúce / podporné technológie, pokročilé materiály pre oblasť digitalizácie, umelá inteligencia a robotika, pokročilé počítanie.

Cieľom výziev je podporiť tvorbu poznatkov v organizáciách realizujúcich výskum, ako aj vzájomnú spoluprácu medzi všetkými sektormi, zlepšiť synergie s európskymi programami a zlepšiť pripravenosť slovenských subjektov na výzvy vyhlasované programom Horizont Európa, najmä v klastri 5: „Klíma, energia a mobilita“ a v klastri 4: „Digitalizácia, priemysel a vesmír“. Celková alokácia výzvy je 43,815 mil. eur (bez DPH). Otvorená bude do 6. novembra 2023.

Celé znenie výziev nájdete na webstránke VAIA.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené