VAIA zverejnila novú výzvu - Horizont Európa

Výskumná a inovačná autorita vyhlásila výzvu na podporu prípravy projektov v Horizonte Európa. Výzva je určená pre nepodnikateľské výskumné organizácie a podniky, ktorých projektové zámery získali minimálne 50% hodnotenia vo výzvach programu Horizont Európa alebo vo výzvach doplnkového programu Euratom.

Cieľom tejto výzvy je stimulovať a zvýšiť participáciu slovenských inštitúcií v projektoch Horizont Európa, zvýšiť počet kvalitných projektov predkladaných vo výzvach a motivovať výskumné a inovačné kapacity k aktívnejšiemu zapojeniu do medzinárodných konzorcií. Aktívna participácia zvyšuje internacionalizáciu slovenských výskumných organizácií a ich prepojenia s inými partnermi v európskych a medzinárodných sieťach. Zo zdrojov Plánu obnovy a odolnosti bolo na podporu alokovaných 7,2 mil. €.

Viac informácii nájdete na stránke VAIA.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené