Vláda schválila zákon o pláne obnovy

Bratislava 16. júna 2021 – Vláda dnes na rokovaní schválila zákon o mechanizme na podpory obnovy a odolnosti, teda o fonde, z ktorého sa poskytnú prostriedky pre jednotlivé opatrenia zhrnuté v Pláne obnovy a odolnosti SR.

Zákon upravuje finančné vzťahy pri vykonávaní mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vrátane poskytovania a používania prostriedkov mechanizmu, práva a povinnosti osôb v súvislosti s vykonávaním plánu obnovy a zodpovednosť za porušenie podmienok pri poskytovaní prostriedkov mechanizmu, pôsobnosť orgánov verejnej moci pri vykonávaní plánu obnovy a niektoré ďalšie vzťahy pri vykonávaní plánu obnovy.

Zákon tiež definuje úlohy, kompetencie a zodpovednosti Národnej implementačnej a koordinačnej autority, ktorá okrem iného zodpovedá za vykonávanie plánu obnovy voči Európskej komisii, usmerňuje subjekty pri vykonávaní plánu, či zabezpečuje a riadi finančné toky.

Celý zákon nájdete tu

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené