Vyhlásili sme dve výzvy na podporu vysokých škôl a výskumných inštitúcií

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo dve nové výzvy určené pr evysoké školy a výskumné inštitúcie. Sú otvorené do konca novembra a prihlásiť sa môžu do konca novembra tohto roku. 

Prvá výzva slúži na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov zameranú na audit úrovne internacionalizácie a implementáciu projektov internacionalizácie vysokých škôl a verejných výskumných inštitúcií. Do 30.11.2023 môžu verejné vysoké školy a verejné výskumné inštitúcie požiadať o financovanie projektov zameraných na internacionalizáciu. Celková alokácia na túto výzvu je 6 miliónov eur bez DPH. Viac informácií nájdete na webstránke TU.

Druhá výzva je zameraná na podporu projektov propagácie vysokých škôl v zahraničí. Do 30.11.2023 môžu verejné vysoké školy žiadať o financovanie projektov zameraných na návštevy zahraničných veľtrhov a náborových podujatí v zahraničí a systematickú propagáciu vysokej školy. Cieľom výzvy je zviditeľnenie Slovenska ako partnera a destinácie pre študentov a zamestnancov vysokých škôl, prezentácia potenciálu krajiny v oblasti vysokoškolského vzdelávania, vedy a výskumu. Výška finančných prostriedkov určených na výzvu je 4,55 milióna eur bez DPH. Viac informácií nájdete na webstránke TU. 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené