Výzva: Doučovanie pre žiakov stredných škôl

Bratislava 24. septembra - Stredné školy, špeciálne stredné školy či odborné učilištia môžu do 11. októbra predkladať žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov zamerané na doučovanie žiakov stredných škôl. Ide o výzvu v rámci kompenzačných opatrení na zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní pre žiakov základných a stredných škôl, ktoré obsahuje Plán obnovy a odolnosti SR.

Cieľom programu doučovania na stredných školách s názvom Spolu úspešnejší 2021 je podporiť tie stredné školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí, zručností a kompetencií v stanovenom rozsahu v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu. Predovšetkým ide o doplnenie vedomostí a zručností, nadobúdanie ktorých ovplyvnila pandémia COVID-19, a ktorých absencia podstatným spôsobom ovplyvňuje uplatnenie absolventov na trhu práce.

Viac informácií nájdete na stránke ministerstva.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené