Výzva: Kvalitné a dostupné doučovanie pre žiakov základných škôl

Bratislava 13. septembra 2021 – Základné školy môžu do 27. septembra predkladať žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania zameraný na žiakov základných škôl. Výzvu vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci rozvoja inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch, ktorý obsahuje Plán obnovy a odolnosti SR.

Cieľom výzvy „Spolu múdrejší 2“ je v mesiacoch október až december 2021 podporiť tie základné školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu. Výzva tak nadväzuje na predošlý ročník tohto projektu a reaguje na situáciu počas pandémie, kedy nemalá časť žiakov základných škôl zostala v období prerušeného vyučovania v školách bez prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu.

Oproti minulému ročníku prináša projekt viacero zmien, ktorých cieľom je uľahčiť školám realizáciu doučovania. Medzi tieto zmeny patrí napríklad zníženie minimálneho počtu hodín doučovania na týždeň zo 6 vyučovacích hodín na 4 vyučovacie hodiny (malo by to predstavovať 10 žiakohodín a 2 hodiny na prípravu/týždeň). Ďalšou zmenou je navýšenie odmeny pre koordinátora projektu. 150 alebo 200 EUR (podľa počtu doučovateľov na škole) už nebude vyplácaných za celé obdobie, ale za každý mesiac doučovania.

Všetky potrebné dokumenty a detailné informácie ohľadom výzvy nájdete na stránke ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/vyzva-spolu-mudrejsi-2/.

Termín na podanie projektu prostredníctvom elektronického formulára je 27. 09. 2021 do 23:59 hod. Zoznam podporených žiadateľov bude zverejnený na stránke ministerstva školstva do konca septembra.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené