Výzva na predkladanie projektových zámerov na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spúšťa výzvu na podporu dostupnej a kvalitnej dlhodobej starostlivosti. Vďaka finančnej podpore z Plánu obnovy a odolnosti sa rozšíria kapacity komunitnej starostlivosti, a to budovaním nových či rekonštrukciou vybraných druhov zariadení sociálnych služieb. Záujemcovia môžu predkladať svoje projektové zámery. Na tento účel je vyčlenených viac ako 192 miliónov eur.

 Nové kapacity môžu vznikať v úplne nových objektoch zariadení, ktoré reflektujú na potreby energetickej náročnosti a inovácií. Zároveň bude možná rekonštrukcia, rozširovanie či modernizácia existujúcich objektov. Cieľom účelnej renovácie budov je prispieť k pozitívnym environmentálnym zmenám významnou úsporou spotreby primárnej energie v rekonštruovaných zariadeniach priemerne vo výške 30%.

Do výzvy na predkladanie projektových zámerov na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti sa môžu zapojiť verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, rovnako zriaďovatelia, či už ide o obce, mestá, neziskové organizácie, združenia, cirkev a pod. Môže ísť pritom o existujúce, ale aj nové subjekty.

Všetky podrobnosti k výzve sú zverejnené TU.

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené