Komplexná obnova a prestavba nemocnice Poprad

Účelom modernizácie a rekonštrukcie nemocnice je zabezpečenie kvalitnej zdravotnej starostlivosti, ktorá bude orientovaná na pacienta, zatraktívnenie pracovného prostredia pre personál, zvýšenie komfortu pre pacienta a personál, zníženie rizika nozokomiálnych nákaz. Tento cieľ nemocnica dosiahne navrhovanou komplexnou obnovou lôžkovej časti nemocnice a čiastočnou obnovou komplementu a všetkých vnútorných vedení. Projekt sa bude týkať všetkých 10 nadzemných podlaží, lôžkové izby sú navrhnuté tak, aby na každom podlaží bolo priemerne 25 – 30 lôžok. Na projekt je vyčlenených 42, 3 milióna eur z plánu obnovy.

Rekonštrukciou sa taktiež dosiahne zníženie energetickej náročnosti nemocnice, tzn. zníženie energetických strát spôsobených nevyhovujúcim technickým stavom budov – obvodových konštrukcií, vykurovacieho systému a prípravy teplej vody, osvetlenia a vzduchotechniky.

Vykonávateľom investície je Ministerstvo zdravotníctva SR.
Investícia je súčasťou komponentu plánu obnovy s názvom Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť
Predpokladaný termín splnenia vychádza zo zmluvného harmonogramu platného k decembru 2023

Aktualizácia stavu semafora investičných projektov: 26.2.2024

Legenda stavu implementácie:
priame ohrozenie splnenia celkového projektu
oneskorenie
splnené
bez omeškania
míľnik/cieľ
Predpokladaný
termín splnenia
Skutočný
termín splnenia
Vyhlásenie verejného obstarávania na dodávateľa stavby
Predpokladaný termín splnenia:6/2023
Skutočný termín splnenia:6/2023
Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk v rámci verejného obstarávania na dodávateľa stavby
Predpokladaný termín splnenia:8/2023
Skutočný termín splnenia:9/2023
Podpis zmluvy o dielo s dodávateľom stavby
Predpokladaný termín splnenia:1/2024
Skutočný termín splnenia:2/2024
Zahájenie výstavby/rekonštrukcie nemocnice
Predpokladaný termín splnenia:2/2024
Skutočný termín splnenia:2/2024
Ukončenie výstavby/rekonštrukcie nemocnice
Predpokladaný termín splnenia:6/2026
Skutočný termín splnenia:
Sprístupnenie lôžok – kolaudácia stavby
Predpokladaný termín splnenia:6/2026
Skutočný termín splnenia:
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené