Komplexná rekonštrukcia koľaje na trati Nižná Myšľa – Ruskov

Traťová koľaj v úseku Nižná Myšľa - Ruskov bola zriadená v 50-tich rokoch minulého storočia a už dlhodobo je v nevyhovujúcom technickom stave, spôsobenom opotrebovaním koľajníc, podvalov a deformáciami železničného zvršku vzniknutými nestabilným a podmáčaným podložím. Maximálna traťová rýchlosť v uvedenom úseku sa pohybuje od 80 – 100 km/h. Trať je dôležitou súčasťou železničného spojenia medzi Slovenskom a Ukrajinou.

Komplexnou rekonštrukciou prejde 6,6 km úseku trate. Rekonštrukcia spočíva hlavne vo výmene opotrebovaných prvkov železničného zvršku, stabilizácii podložia a nevyhnutnými stavebnými úpravami v priľahlých zastávkach. Vďaka projektu dôjde k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, odstráneniu prechodných obmedzení traťovej rýchlosti a zvýšeniu bezpečnosti cestujúcich. Z plánu obnovy je na projekt vyčlenených 25,7 milióna eur, čo je predpokladaná hodnota stavebných prác a nákladov na externý stavebný dozor.

Vykonávateľom investície je Ministerstvo dopravy SR.
Investícia je súčasťou komponentu plánu obnovy s názvom Udržateľná doprava
Predpokladaný termín splnenia vychádza z harmonogramu platnému k januáru 2024
Aktualizácia stavu semafora investičných projektov: 9.7.2024

Legenda stavu implementácie:
priame ohrozenie splnenia celkového projektu
oneskorenie
splnené
bez omeškania
míľnik/cieľ
Predpokladaný
termín splnenia
Skutočný
termín splnenia
Posúdenie vplyvov na životné prostredie - právoplatné rozhodnutie
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:3/2021
Dokumentácia stavebného zámeru
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:12/2021
Dokumentácia pre stavebné povolenie
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:11/2021
Dokumentácia pre realizáciu stavby
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:11/2021
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov na stavbu
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:10/2023
Právoplatné všetky stavebné povolenia
Predpokladaný termín splnenia:3/2024
Skutočný termín splnenia:
Vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa
Predpokladaný termín splnenia:3/2024
Skutočný termín splnenia:3/2024
Termín predkladania ponúk
Predpokladaný termín splnenia:6/2024
Skutočný termín splnenia:7/2024
Podpis zmluvy o dielo na realizáciu stavby
Predpokladaný termín splnenia:11/2024
Skutočný termín splnenia:
Začatie výstavby/odovzdanie staveniska
Predpokladaný termín splnenia:12/2024
Skutočný termín splnenia:
Ukončenie výstavby
Predpokladaný termín splnenia:8/2025
Skutočný termín splnenia:
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené