Modernizácia budovy Krajského súdu v Bratislave

Cieľom projektu je modernizácia existujúcej budovy krajského súdu (budova Justičného paláca) tak, aby jej rekonštrukcia priniesla úsporu primárnej energie minimálne na úrovni 30 %. Približný rozpočet je 23,8 miliónov eur s DPH.

Vykonávateľom investície je Ministerstvo spravodlivosti SR.
Investícia je súčasťou komponentu plánu obnovy s názvom Reforma justície
Predpokladaný termín splnenia vychádza z harmonogramu platnému k decembru 2023
Aktualizácia stavu semafora investičných projektov: 17.6.2024

 

Legenda stavu implementácie:
priame ohrozenie splnenia celkového projektu
oneskorenie
splnené
bez omeškania
míľnik/cieľ
Predpokladaný
termín splnenia
Skutočný
termín splnenia
Predloženie priameho vyzvania na obstaranie PD NIKA a vydanie stanoviska k priamemu vyzvaniu
Predpokladaný termín splnenia:12/2022
Skutočný termín splnenia:12/2022
Vyhlásenie priameho vyzvania na obstaranie PD a podpis zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu s KS BA
Predpokladaný termín splnenia:12/2022
Skutočný termín splnenia:4/2023
Finálne súťažné podklady pre verejné obstarávanie na projektanta
Predpokladaný termín splnenia:2/2023
Skutočný termín splnenia:6/2023
Vyhlásenie verejného obstarávania na projektanta rekonštrukcie
Predpokladaný termín splnenia:2/2023
Skutočný termín splnenia:6/2023
Podpis zmluvy s projektantom
Predpokladaný termín splnenia:8/2023
Skutočný termín splnenia:2/2024
Projektová dokumentácia - dokumentácia pre stavebné povolenie
Predpokladaný termín splnenia:1/2024
Skutočný termín splnenia:
Ukončenie stavebného konania a vydanie stavebného povolenia
Predpokladaný termín splnenia:3/2024
Skutočný termín splnenia:
Dokumentácia realizácie stavby
Predpokladaný termín splnenia:4/2024
Skutočný termín splnenia:
Predložiť NIKA priame vyzvanie na rekonštrukciu budovy
Predpokladaný termín splnenia:4/2024
Skutočný termín splnenia:
Vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby
Predpokladaný termín splnenia:4/2024
Skutočný termín splnenia:
Podpis zmluvy so zhotoviteľom stavby
Predpokladaný termín splnenia:10/2024
Skutočný termín splnenia:
Realizácia stavby
Predpokladaný termín splnenia:12/2025
Skutočný termín splnenia:
Dokumentácia skutočného vyhotovenia
Predpokladaný termín splnenia:1/2026
Skutočný termín splnenia:
Kolaudácia budovy a predloženie kolaudačného rozhodnutia
Predpokladaný termín splnenia:3/2026
Skutočný termín splnenia:
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené