Modernizácia elektrickej stanice a zaslučkovanie vedenia

Prostredníctvom plánovanej investície bude navýšený transformačný výkon medzi prenosovou sústavou a regionálnou distribučnou sústavouo150 MVA, čo vytvorí predpoklady rozvoja pripájania obnoviteľných zdrojov energie v dotknutej lokalite. Investíciou sa zabezpečia úpravy v prenosovej sústave vrátane inštalácie transformátorov, prestavby elektrickej stanice do diaľkového riadenia s bezobslužnou prevádzkou a prechod z napäťovej úrovne 220 kV na úroveň 400 kV. Na projekt je vyčlenených 45,1 milióna eur bez DPH z plánu obnovy.

Po realizácii investície bude elektrická stanica diaľkovo riadená zo Slovenského elektroenergetického dispečingu s automatickým meraním a zberom dát a ich odosielaním na dispečing či do ostatných databáz prevádzkovateľa prenosovej sústavy (SEPS).

Súčasťou projektu je aj inštalácia kompenzačných tlmiviek, ktoré umožnia kompenzáciu jalového výkonu, čím sa zvýši schopnosť regulovať napätie v prenosovej sústave. Realizácia tak bude mať pozitívny vplyv na nové možnosti pripojenia koncových odberateľov a OZE (vrátane decentralizovaných zdrojov) a na zvýšenie kvality dodávky elektriny v dôsledku zníženia odstávok. S prechodom elektrickej stanice z napäťovej úrovne 220 kV na úroveň 400 kV nevyhnutne súvisí aj potreba privedenia napätia 400 kV do elektrickej stanice.

Vykonávateľom investície je Ministerstvo hospodárstva SR.
Investícia je súčasťou kapitoly plánu obnovy REPowerEU
Predpokladaný termín splnenia vychádza z harmonogramu platnému k decembru 2023
Aktualizácia semaforu investičných projektov: 30.1.2024

Legenda stavu implementácie:
priame ohrozenie splnenia celkového projektu
oneskorenie
splnené
bez omeškania
míľnik/cieľ
Predpokladaný
termín splnenia
Skutočný
termín splnenia
Odstránenie starej technológie, 1. etapa
Predpokladaný termín splnenia:6/2024
Skutočný termín splnenia:
Vonkajšia rozvodňa R33kV 1. etapa
Predpokladaný termín splnenia:12/2024
Skutočný termín splnenia:
Ukončenie výstavby nových 400 kV vedení vrátane ich zaslučkovania do existujúceho 400 kV vedenia V424
Predpokladaný termín splnenia:3/2025
Skutočný termín splnenia:
Dodávka transformátora T401, vrátane jeho dopravy, vykládky a osadenia na jeho stanovišti
Predpokladaný termín splnenia:3/2025
Skutočný termín splnenia:
Vybudovanie PS03 a uvedenie T401 do prevádzky po ukončení komplexného chodu
Predpokladaný termín splnenia:6/2025
Skutočný termín splnenia:
Odstránenie starej technológie, 2. etapa
Predpokladaný termín splnenia:9/2025
Skutočný termín splnenia:
Ukončenie 2. etapy výstavby elektrická stanica
Predpokladaný termín splnenia:3/2026
Skutočný termín splnenia:
Dodanie objednávateľom odsúhlasenej dokumentácie skutočného vyhotovenia (DSV).
Predpokladaný termín splnenia:3/2026
Skutočný termín splnenia:
Ukončenie realizácie modernizácie elektrickej stanice a zaslučkovanie vedenia
Predpokladaný termín splnenia:6/2026
Skutočný termín splnenia:
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené