Obstaranie a modernizácia budovy Okresného súdu v Banskej Bystrici

Cieľom projektu je obstaranie a modernizácia budovy okresného súdu na Rudlovskej ceste 53, Banská Bystrica tak, aby jej rekonštrukcia priniesla úsporu primárnej energie minimálne na úrovni 30% a zodpovedala potrebám zväčšeného súdneho obvodu súdu. Nákup budovy je realizovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu, rekonštrukcia budovy je financovaná z prostriedkov plánu obnovy. Približný rozpočet projektu je 20,5 miliónov eur s DPH.

Vykonávateľom investície je Ministerstvo spravodlivosti SR.
Investícia je súčasťou komponentu plánu obnovy s názvom Reforma justície
Predpokladaný termín splnenia vychádza z harmonogramu platnému k decembru 2023
Aktualizácia stavu semafora investičných projektov: 17.6.2024

Legenda stavu implementácie:
priame ohrozenie splnenia celkového projektu
oneskorenie
splnené
bez omeškania
míľnik/cieľ
Predpokladaný
termín splnenia
Skutočný
termín splnenia
Podpis zmluvy na nákup budovy pre Okresný súd v Banskej Bystrici
Predpokladaný termín splnenia:12/2022
Skutočný termín splnenia:12/2022
Predloženie priameho vyzvania na obstaranie PD NIKA a vydanie stanoviska k priamemu vyzvaniu
Predpokladaný termín splnenia:2/2023
Skutočný termín splnenia:3/2023
Vyhlásenie priameho vyzvania na obstaranie PD a podpis zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu s OS BB
Predpokladaný termín splnenia:3/2023
Skutočný termín splnenia:5/2023
Finálne súťažné podklady pre verejné obstarávanie na projektanta
Predpokladaný termín splnenia:4/2023
Skutočný termín splnenia:6/2023
Vyhlásenie verejného obstarávania na projektanta rekonštrukcie
Predpokladaný termín splnenia:5/2023
Skutočný termín splnenia:6/2023
Podpis zmluvy s projektantom
Predpokladaný termín splnenia:5/2023
Skutočný termín splnenia:6/2023
Projektová dokumentácia - dokumentácia pre stavebné povolenie
Predpokladaný termín splnenia:12/2023
Skutočný termín splnenia:1/2024
Ukončenie stavebného konania a vydanie stavebného povolenia
Predpokladaný termín splnenia:2/2024
Skutočný termín splnenia:2/2024
Dokumentácia realizácie stavby
Predpokladaný termín splnenia:3/2024
Skutočný termín splnenia:5/2024
Predložiť NIKA priame vyzvanie na rekonštrukciu budovy
Predpokladaný termín splnenia:3/2024
Skutočný termín splnenia:6/2024
Vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby
Predpokladaný termín splnenia:4/2024
Skutočný termín splnenia:
Podpis zmluvy so zhotoviteľom stavby
Predpokladaný termín splnenia:10/2024
Skutočný termín splnenia:
Realizácia stavby
Predpokladaný termín splnenia:12/2025
Skutočný termín splnenia:
Dokumentácia skutočného vyhotovenia
Predpokladaný termín splnenia:1/2026
Skutočný termín splnenia:
Kolaudácia budovy a predloženie kolaudačného rozhodnutia
Predpokladaný termín splnenia:3/2026
Skutočný termín splnenia:
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené