Platforma pre rozvoj a riešenie prioritných životných situácií

Platforma pre životné situácie je súborom opatrení, ktoré realizuje ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie spoločne s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES) predpokladom zavedenia eGovernment riešení pre životné situácie. Celková orientačná suma investície je vo výške 40 miliónov eur.

Platforma zabezpečí využitie dát a služieb tak, aby sa plnili strategické ciele, ktorými sú

  • zjednodušenie prístupu k elektronickým službám pre občanov
  • zníženie zložitosti v používaní elektronických služieb verejnej správy
  • kontinuálne zlepšovanie a zvyšovanie spokojnosti s existujúcimi službami
  • zvyšovanie podielu elektronickej komunikácie 

Projekt je rozdelený  do niekoľkých fáz, v ktorých sa budú postupne dodávať čiastkové riešenia rozdelené do 4 obsahových línií :

  • Línia 1: Minimálny životaschopný produkt (MVP) - Línia prinesie rozšírenie aplikácie Slovensko v mobile o natívnu schránku a zastupovanie, interaktívny sprievodca a zrýchlenie aktivácie elektronickej schránky na doručovanie.
  • Línia 2: Spoločné komponenty eGovernmentu - Línia sa zameriava na rozvoj spoločných centrálnych komponentov ako notifikačné riešenie štátu, centrálny podpisový komponent (mobilná autorizácia, autorizácia klikom na základe opätovného prihlásenia a iné) alebo digitálny onboarding.
  • Línia 3: Rozvoj celoštátnych systémov a aplikácií a plnenie legislatívy EÚ, napr. prostredníctvom projektu OOTS (Once Only Technical System) v kontexte princípu „jedenkrát a dosť“, prípravu EDIW (európskej digitálnej peňaženky) a rozvoj manažmentu osobných údajov.
  • Línia 4: Zmena prevádzkového modulu poskytovania služieb (NASES) - Línia  predstavuje modernizáciu integračných, komunikačných rozhraní a modernizáciu back-endových systémov.

Vykonávateľom investície je Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Investícia je súčasťou komponentu plánu obnovy s názvom Digitálne Slovensko
Predpokladaný termín splnenia vychádza z harmonogramu platnému k januáru 2024
Aktualizácia stavu semafora investičných projektov: 20.5.2024

Legenda stavu implementácie:
priame ohrozenie splnenia celkového projektu
oneskorenie
splnené
bez omeškania
míľnik/cieľ
Predpokladaný
termín splnenia
Skutočný
termín splnenia
Línia 1, 2, 3, 4: Roadmapa pre program „Slovensko 3.0“
Predpokladaný termín splnenia:3/2023
Skutočný termín splnenia:4/2023
Línia 1: Projektová dokumentácia
Predpokladaný termín splnenia:2/2024
Skutočný termín splnenia:5/2024
Línia 1: Obstaranie / Objednávky Interaktívny sprievodca
Predpokladaný termín splnenia:6/2024
Skutočný termín splnenia:
Línia 1: Uvedenie do prevádzky
Predpokladaný termín splnenia:8/2024
Skutočný termín splnenia:
Línia 2, 3: Projektová dokumentácia
Predpokladaný termín splnenia:3/2024
Skutočný termín splnenia:
Línia 2: Vyhlásenie verejného obstarávania
Predpokladaný termín splnenia:4/2024
Skutočný termín splnenia:
Línia 2: Uvedenie do prevádzky - fáza 1
Predpokladaný termín splnenia:12/2024
Skutočný termín splnenia:
Línia 2: Uvedenie do prevádzky - fáza 2
Predpokladaný termín splnenia:6/2025
Skutočný termín splnenia:
Línia 3: Vyhlásenie verejného obstarávania
Predpokladaný termín splnenia:6/2024
Skutočný termín splnenia:
Línia 3: Uvedenie do prevádzky
Predpokladaný termín splnenia:3/2026
Skutočný termín splnenia:
Línia 4: Projektová dokumentácia
Predpokladaný termín splnenia:4/2024
Skutočný termín splnenia:
Línia 4: Vyhlásenie verejného obstarávania
Predpokladaný termín splnenia:6/2024
Skutočný termín splnenia:
Línia 1, 2, 3, 4: Uvedenie do prevádzky – míľnik 1 Platformy
Predpokladaný termín splnenia:12/2024
Skutočný termín splnenia:
Línia 1, 2, 3, 4: Uvedenie do prevádzky – míľnik 2 Platformy
Predpokladaný termín splnenia:3/2026
Skutočný termín splnenia:
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené