Trať Bánovce nad Ondavou - Humenné

Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné je za dlhé obdobie najvýznamnejší projekt na ekologizáciu železničnej dopravy. Prinesie zlepšenie dopravnej obsluhy veľkej časti východného Slovenska.

Regionálne expresy (REX) z Košíc do Humenného doteraz jazdia na naftu na celej 97-kilometrovej trase napriek tomu, že sú z nej dve tretiny už dávno elektrifikované. Chýbajúcich 33,5 km zabezpečí práve tento projekt. Po jeho realizácii budú medzi Košicami a Humenným jazdiť elektrické súpravy.

Súčasťou projektu je okrem elektrifikácie aj rekonštrukcia trate a modernizácia zabezpečovacieho zariadenia. To umožní zvýšiť traťovú rýchlosť zo 100 na 120 km/h. Spolu s väčšou dynamikou elektrických vlakov to skráti cestovný čas o niekoľko minút.

Projekt sa má zrealizovať najneskôr do polovice roku 2026, avšak aktuálny harmonogram predpokladá splnenie v polovici roka 2025. Projekt umožní spojiť Humenné, Michalovce, Trebišov a Košice expresmi každých 60 minút oproti súčasnému intervalu 120 minút, čo zlepší spojenie Horného i Dolného Zemplína s metropolou východu, Košicami.Z plánu obnovy je na projekt vyčlenených 221 miliónov eur, čo pokryje vysúťaženú cenu stavebných prác aj náklady na externý stavebný dozor.

Vykonávateľom investície je Ministerstvo dopravy SR.
Predpokladaný termín splnenia vychádza z harmonogramu platnému k februáru 2023.

Aktualizácia stavu semafora investičných projektov: 26.4.2024

Legenda stavu implementácie:
priame ohrozenie splnenia celkového projektu
oneskorenie
splnené
bez omeškania
míľnik/cieľ
Predpokladaný
termín splnenia
Skutočný
termín splnenia
Zverejnená štúdia uskutočniteľnosti
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:10/2019
Posúdenie vplyvov na životné prostredie EIA - právoplatné rozhodnutie
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:07/2015
Rozhodnutie o umiestnení stavby
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:6/2017
Dokumentácia pre stavebné povolenie
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:12/2017
Dokumentácia pre realizáciu stavby
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:3/2019
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov na stavbu
Predpokladaný termín splnenia:4/2023
Skutočný termín splnenia:
Vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa
Predpokladaný termín splnenia:7/2022
Skutočný termín splnenia:8/2022
Právoplatné všetky stavebné povolenia zabezpečované ŽSR
Predpokladaný termín splnenia:7/2023
Skutočný termín splnenia:
Ukončenie vyhodnotenia ponúk
Predpokladaný termín splnenia:12/2022
Skutočný termín splnenia:4/2023
Podpis zmluvy so zhotoviteľom stavby
Predpokladaný termín splnenia:2/2023
Skutočný termín splnenia:5/2023
Zazmluvnenie stavebného dozoru
Predpokladaný termín splnenia:9/2023
Skutočný termín splnenia:1/2024
Začatie výstavby
Predpokladaný termín splnenia:3/2023
Skutočný termín splnenia:5/2023
Ukončenie výstavby
Predpokladaný termín splnenia:8/2025
Skutočný termín splnenia:
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené