Úplné sfunkčnenie automatizácie systému odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky

 Prostredníctvom projektu sa zautomatizuje proces riešenia porušení pravidiel cestnej premávky - od vymerania pokuty až po doručenie pokuty. Hlavným cieľom automatizácie systému je zvýšenie bezpečnosti na cestách. Súčasťou investície je vývoj informačného systému a obstaranie hardvéru, vrátane stacionárnych radarov na meranie rýchlosti. Informačný systém prispeje k zjednodušeniu, zvýšeniu efektivity a k skráteniu času celého radu procesov v rámci agendy porušení cestnej premávky.

Projektom sa zabezpečí úprava existujúcich systémov, kvôli  automatizovaniu procesov, integrujú sa tretie strany (obce a obecné polície) do systému a výrazne sa posilnenia a zvýšia možnosti kontroly na báze zavedenia komplexného monitorovania procesov a úkonov. Vďaka automatizácii systému sa výrazne zjednoduší  spracovanie dôkazov a záznamov o priestupkocha zároveň sa vytvorí priestor na  opatrenia, vďaka ktorým sa  zmenší priestor pre ovplyvňovanie a pozmeňovanie záznamov a výstupov v konaniach, čo prispeje k obmedzeniu možností pre korupciu. Zároveň sa výrazne znížia až eliminujú možnosti chybovosti zapríčinenej ľudským faktorom. Na automatizáciu systému odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky je vyčlenených 29 ,7 milióna eur s DPH z plánu obnovy.

Vykonávateľom investície je Ministerstvo vnútra SR.
Investícia je súčasťou komponentu plánu obnovy s názvom Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí
Predpokladaný termín splnenia vychádza z harmonogramu platnému k januáru 2024
Aktualizácia stavu semafora investičných projektov: 20.5.2024 

Legenda stavu implementácie:
priame ohrozenie splnenia celkového projektu
oneskorenie
splnené
bez omeškania
míľnik/cieľ
Predpokladaný
termín splnenia
Skutočný
termín splnenia
Projektová dokumentácia
Predpokladaný termín splnenia:5/2023
Skutočný termín splnenia:5/2023
Vyhlásenie verejného obstarávania na dodávku HCI infraštruktúry
Predpokladaný termín splnenia:7/2023
Skutočný termín splnenia:7/2023
Vyhlásenie verejného obstarávania na Transakčný modul a stacionárne radary
Predpokladaný termín splnenia:9/2023
Skutočný termín splnenia:9/2023
Podpis zmluvy na dodávku HCI infraštruktúry
Predpokladaný termín splnenia:1/2024
Skutočný termín splnenia:1/2024
Podpis zmluvy na dodávku transakčného modulu a stacionárnych radarov
Predpokladaný termín splnenia:4/2024
Skutočný termín splnenia:
Ukončenie prípravy podkladov pre moduly CESDAP, OBCE, ŠTATISTIKY
Predpokladaný termín splnenia:3/2024
Skutočný termín splnenia:
Analýza a dizajn riešenia
Predpokladaný termín splnenia:6/2024
Skutočný termín splnenia:
Vývoj a rozšírenie SW
Predpokladaný termín splnenia:12/2024
Skutočný termín splnenia:
Dodanie technických prostriedkov HCI infraštruktúry
Predpokladaný termín splnenia:12/2024
Skutočný termín splnenia:
Dodanie transakčného modulu a stacionárnych radarov
Predpokladaný termín splnenia:12/2024
Skutočný termín splnenia:
Nasadenie a postimplementačná podpora
Predpokladaný termín splnenia:12/2024
Skutočný termín splnenia:
Schválený protokol o ukončení vývoja
Predpokladaný termín splnenia:12/2024
Skutočný termín splnenia:
Schválený protokol o uvedený do prevádzky
Predpokladaný termín splnenia:12/2024
Skutočný termín splnenia:
Plná prevádzka systému s modulmi
Predpokladaný termín splnenia:6/2026
Skutočný termín splnenia:
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené