Zvýšenie priepustnosti trate Bratislava Rača - Leopoldov

Projekt zabezpečí, aby intenzívne využívaným úsekom železničnej trate medzi ŽST Bratislava Rača a Leopoldovom mohlo prechádzať viac vlakov naraz – v rýchlejšom slede za sebou. Pre súčasnú a najmä výhľadovú dopravu na tomto úseku v dĺžke 55 km už súčasná priepustnosť nestačí. Nevyžaduje však časovo náročnú a nákladnú výstavbu 3. koľaje, iba investície, ktoré umožnia lepšie využiť dve jestvujúce koľaje.

Najvhodnejším riešením ako dosiahnuť potrebné zvýšenie priepustnosti trate je rozdeliť medzistaničné traťové oddiely na viac kratších. To umožní zmenšiť minimálne rozostupy medzi dvomi vlakmi na jednej koľaji zo súčasných 4 - 6 km na cca 3 km. Zároveň, vzhľadom k predpokladanému rozsahu osobnej železničnej dopravy v železničnej stanici Trnava, je potrebné zrealizovať aj rozdelenie koľají č. 104 a 105 na dve časti tak, aby bol umožnený súčasný vchod dvoch protismerných vlakov osobnej dopravy, ktoré v tejto stanici končia.

Realizáciou projektu sa zefektívni jazda vlakov a zníži riziko vzniku či narastania meškaní na tomto zaťaženom úseku železničného koridoru. Zároveň to umožní v súlade s potrebou identifikovanou v Pláne dopravnej obslužnosti SR doplniť v dopravnej špičke ďalšie osobné vlaky medzi Pezinkom a Bratislavou. Náklady na prípravu, realizáciu a externý stavebný dozor sa predpokladajú vo výške 22,6 milióna eur.

Vykonávateľom investície je Ministerstvo dopravy SR.
Investícia je súčasťou komponentu plánu obnovy s názvom Udržateľná doprava
Predpokladané termíny splnenia jednotlivých krokov sú z apríla 2024
Aktualizácia stavu semafora investičných projektov: 29.4.2024

Legenda stavu implementácie:
priame ohrozenie splnenia celkového projektu
oneskorenie
splnené
bez omeškania
míľnik/cieľ
Predpokladaný
termín splnenia
Skutočný
termín splnenia
Vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:3/2024
Termín predkladania ponúk
Predpokladaný termín splnenia:6/2024
Skutočný termín splnenia:
Podpis zmluvy o dielo na realizáciu stavby
Predpokladaný termín splnenia:12/2024
Skutočný termín splnenia:
Začatie výstavby/odovzdanie staveniska
Predpokladaný termín splnenia:1/2025
Skutočný termín splnenia:
Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby - všetky časti
Predpokladaný termín splnenia:4/2025
Skutočný termín splnenia:
Právoplatné všetky stavebné povolenia
Predpokladaný termín splnenia:6/2025
Skutočný termín splnenia:
Ukončenie výstavby
Predpokladaný termín splnenia:3/2026
Skutočný termín splnenia:
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené