Výzvy

Predbežný harmonogram výziev a priamych vyzvaní

Pre úspešnú realizáciu jednotlivých opatrení je kľúčové, aby o pripravovaných výzvach vedeli potenciálni žiadatelia čo najskôr, aj preto sme sa rozhodli všetky zverejniť a pravidelne aktualizovať na jednom mieste, z ktorého sa užívatelia jednoducho dostanú k zodpovedným úradom.

Predbežný harmonogram výziev a priamych vyzvaní je spracovaný do prehľadnej databázy, ktorá bude pravidelne aktualizovaná. K dispozícii sú možnosti filtrovania podľa oblastí, komponentov, vykonávateľov a kalendára. Harmonogram obsahuje okrem názvu aj stav výzvy, možných oprávnených žiadateľov a odkaz na webové stránky vykonávateľov, kde potenciálni záujemcovia nájdu konkrétne podmienky čerpania výzvy.

Dátum aktualizácie: 07.07.2022

Dôležité info

V harmonograme výziev je uvedený orientačný dátum vyhlásenia a uzavretia výzvy. Zverejnené informácie môžu podliehať zmenám. Za jednotlivé výzvy a priame vyzvania sú zodpovední príslušní vykonávatelia, ktorí disponujú najaktuálnejšími informáciami a zverejnia ich na svojich webových stránkach. 

Odkaz na webové stránky vykonávateľov budeme pravidelne aktualizovať, keď budú naplánované výzvy spustené.

Legenda stavu výzvy:
otvorená
plánovaná
uzavretá
zrušená

Predbežný harmonogram výziev a priamych vyzvaní

Výzva na témy hackathonov pre rok 2026 / Cieľom je identifikovať 2 orgány verejnej moci s problémami v digitálnej oblasti, ktoré budú slúžiť ako témy hackathonov

Oblasť

Efektívna verejná správa a digitalizácia

Komponent

Digitálne Slovensko

Názov reformy

Granty so zjednodušenou administratívou ("Fast grants") - Hackathony

Oprávnení žiadatelia

Orgány verejnej moci so štatútom verejného obstarávateľa

Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy

10/2025

Predpokladaný dátum ukončenia výzvy

12/2025

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Viac informácií

https://www.mirri.gov.sk/plan-obnovy/harmonogram-vyziev-a-vyzvani/

Výzva na budovanie bezpečnostných dohľadových centier (SOC)

Oblasť

Efektívna verejná správa a digitalizácia

Komponent

Digitálne Slovensko

Názov reformy

Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (ITVS)

Oprávnení žiadatelia

Orgány verejnej moci, subjekty územnej samosprávy, vysoké školy

Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy

11/2022

Predpokladaný dátum ukončenia výzvy

3/2023

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Viac informácií

https://www.mirri.gov.sk/plan-obnovy/harmonogram-vyziev-a-vyzvani/

Výzva pre technologickú obnovu, dobudovanie priestorov KI

Oblasť

Efektívna verejná správa a digitalizácia

Komponent

Digitálne Slovensko

Názov reformy

Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (ITVS)

Oprávnení žiadatelia

Prevádzkovatelia KI podľa zákona 69/2018 a 45/2011 Z.z.

Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy

1/2023

Predpokladaný dátum ukončenia výzvy

9/2023

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Viac informácií

https://www.mirri.gov.sk/plan-obnovy/harmonogram-vyziev-a-vyzvani/

Výzva na vytvorenie kompetenčných centier

Oblasť

Efektívna verejná správa a digitalizácia

Komponent

Digitálne Slovensko

Názov reformy

Skvalitnenie vzdelávania a zabezpečenie spôsobilostí v oblasti KIB (ITVS)

Oprávnení žiadatelia

Akademický sektor - Vysoké školy

Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy

10/2022

Predpokladaný dátum ukončenia výzvy

12/2023

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Viac informácií

https://www.mirri.gov.sk/plan-obnovy/harmonogram-vyziev-a-vyzvani/

Výzva pre monitorovacie nástroje - spotreba IT zdrojov, vykazovanie počtu podaní, transakcií pre vybraných 10 - 12 subjektov zapojených do životných situácií

Oblasť

Efektívna verejná správa a digitalizácia

Komponent

Digitálne Slovensko

Názov reformy

Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy

Oprávnení žiadatelia

subjekty verejnej správy

Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy

5/2022

Predpokladaný dátum ukončenia výzvy

12/2023

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Viac informácií

https://www.mirri.gov.sk/plan-obnovy/harmonogram-vyziev-a-vyzvani/

2x Priame vyzvanie pre dodanie cloudových služieb

Oblasť

Efektívna verejná správa a digitalizácia

Komponent

Digitálne Slovensko

Názov reformy

Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy

Oprávnení žiadatelia

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ministerstvo vnútra SR

Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy

1/2023

Predpokladaný dátum ukončenia výzvy

4/2023

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Viac informácií

https://www.mirri.gov.sk/plan-obnovy/harmonogram-vyziev-a-vyzvani/

10x Priame vyzvanie pre vybrané rezorty, pre budovanie životných situácií a digitálnu transformáciu (úprava koncových sluzieb, ISVS, procesy, úseky )

Oblasť

Efektívna verejná správa a digitalizácia

Komponent

Digitálne Slovensko

Názov reformy

Lepšie služby pre občanov a podnikateľov

Oprávnení žiadatelia

subjekty verejnej správy

Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy

8/2022

Predpokladaný dátum ukončenia výzvy

3/2023

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Viac informácií

https://www.mirri.gov.sk/plan-obnovy/harmonogram-vyziev-a-vyzvani/

Priame vyzvanie: úprava ústredného portálu verejných služieb: slovensko.sk 3.0

Oblasť

Efektívna verejná správa a digitalizácia

Komponent

Digitálne Slovensko

Názov reformy

Lepšie služby pre občanov a podnikateľov

Oprávnení žiadatelia

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy

8/2022

Predpokladaný dátum ukončenia výzvy

12/2022

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Viac informácií

https://www.mirri.gov.sk/plan-obnovy/harmonogram-vyziev-a-vyzvani/

Výzva pre budovanie ŽS a digitálnu transformáciu (menšie rezorty a subjekty VS) + úseky mimo tých, ktoré transformujeme v rámci ŽS (rehost, replatform, refactor, repurchase)

Oblasť

Efektívna verejná správa a digitalizácia

Komponent

Digitálne Slovensko

Názov reformy

Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy

Oprávnení žiadatelia

subjekty verejnej správy

Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy

1/2023

Predpokladaný dátum ukončenia výzvy

12/2025

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Viac informácií

https://www.mirri.gov.sk/plan-obnovy/harmonogram-vyziev-a-vyzvani/

Výzva pre podporu európskych centier digitálnych inovácií (ECDI) a centier digitálnych inovácií (CDI)

Oblasť

Efektívna verejná správa a digitalizácia

Komponent

Digitálne Slovensko

Názov reformy

Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov ("multi-country projects") vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky

Oprávnení žiadatelia

nominované konzorciá (súkormné spoločnosti , vedecko-výskumné inštitúcie)

Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy

7/2022

Predpokladaný dátum ukončenia výzvy

8/2022

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Viac informácií

https://www.mirri.gov.sk/plan-obnovy/harmonogram-vyziev-a-vyzvani/

Výzva pre podporu európskych centier digitálnych inovácií (ECDI) a centier digitálnych inovácií (CDI)

Oblasť

Efektívna verejná správa a digitalizácia

Komponent

Digitálne Slovensko

Názov reformy

Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov ("multi-country projects") vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky

Oprávnení žiadatelia

nominované konzorciá (súkormné spoločnosti , vedecko-výskumné inštitúcie)

Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy

7/2025

Predpokladaný dátum ukončenia výzvy

8/2025

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Viac informácií

https://www.mirri.gov.sk/plan-obnovy/harmonogram-vyziev-a-vyzvani/

Priame vyzvanie na budovanie kvantovej komunikačnej infraštruktúry

Oblasť

Efektívna verejná správa a digitalizácia

Komponent

Digitálne Slovensko

Názov reformy

Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov ("multi-country projects") vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky

Oprávnení žiadatelia

Fyzikálny ústav SAV

Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy

7/2022

Predpokladaný dátum ukončenia výzvy

8/2022

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Viac informácií

https://www.mirri.gov.sk/plan-obnovy/harmonogram-vyziev-a-vyzvani/

Priame vyzvanie na vybudovanie superpočítača

Oblasť

Efektívna verejná správa a digitalizácia

Komponent

Digitálne Slovensko

Názov reformy

Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov ("multi-country projects") vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky

Oprávnení žiadatelia

verejná inštitúcia

Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy

7/2022

Predpokladaný dátum ukončenia výzvy

10/2022

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Viac informácií

https://www.mirri.gov.sk/plan-obnovy/harmonogram-vyziev-a-vyzvani/

Výzva  na zapojenie sa do európskej blockchainovej infraštruktúry

Oblasť

Efektívna verejná správa a digitalizácia

Komponent

Digitálne Slovensko

Názov reformy

Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov ("multi-country projects") vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky

Oprávnení žiadatelia

Orgány verejnej moci/súkromné spoločnosti/vedecko-výskumné inštitúcie

Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy

9/2022

Predpokladaný dátum ukončenia výzvy

10/2022

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Viac informácií

https://www.mirri.gov.sk/plan-obnovy/harmonogram-vyziev-a-vyzvani/

4 x Výzvy podľa zamerania projektov

Oblasť

Efektívna verejná správa a digitalizácia

Komponent

Digitálne Slovensko

Názov reformy

Podpora projektov zameraných na vývoj a aplikáciu top digitálnych technológií

Oprávnení žiadatelia

Orgány verejnej moci, podniky, verené výskumné inštitúcie, univerzity

Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy

9/2022

Predpokladaný dátum ukončenia výzvy

12/2025

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Viac informácií

https://www.mirri.gov.sk/plan-obnovy/harmonogram-vyziev-a-vyzvani/

Priame vyzvanie na podporu vytvorenia prístupu k údajom o finančných tokoch a majetku vyšetrovaných osôb

Oblasť

Efektívna verejná správa a digitalizácia

Komponent

Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva

Názov reformy

Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí

Oprávnení žiadatelia

Ministerstvo financií SR

Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy

4/2022

Predpokladaný dátum ukončenia výzvy

6/2022

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo vnútra SR

Viac informácií

https://www.minv.sk/?priame-vyzvania

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine (R1-R4)

Oblasť

Veda, výskum, inovácie

Komponent

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Názov reformy

Excelentná veda

Oprávnení žiadatelia

Verejné výskumné inštitúcie, verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy, právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy a občianske združenia, neziskové organizácie a združenia právnických osôb uskutočňujúce výskum a vývoj pod podmienkou dokladovania nepodnikateľského charakteru organizácie.

Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy

4/2022

Predpokladaný dátum ukončenia výzvy

12/2022

Vykonávatelia / rezorty

Úrad vlády SR

Viac informácií

https://www.vlada.gov.sk/vyzva-na-podporu-vyskumnikov-ohrozenych-konfliktom-na-ukrajine/

Zabezpečenie prefinancovania výdavkov Úradu vládneho auditu zapojeného do auditu POO

Oblasť

Efektívna verejná správa a digitalizácia

Komponent

Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva

Názov reformy

Zefektívnenie, optimalizácia a posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy 

Oprávnení žiadatelia

Úrad vládneho auditu

Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy

7/2022

Predpokladaný dátum ukončenia výzvy

9/2022

Vykonávatelia / rezorty

Ministertvo financií SR

Viac informácií

https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/plan-obnovy-odolnosti-sr/plan-obnovy-odolnosti-sr.html

Výzva na predkladanie projektových zámerov na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti

Oblasť

Lepšie zdravie

Komponent

Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť

Názov reformy

Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti 

Oprávnení žiadatelia

Poskytovatelia sociálnych služieb, zriaďovatelia sociálnych služieb

Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy

7/2022

Predpokladaný dátum ukončenia výzvy

do vyčerpania investície

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Viac informácií

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/plan-obnovy/ihv-vyziev-priamych-vyzvani-ramci-planu-obnovy-odolnosti.pdf
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené